Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Infants tutelats i educació

Infants tutelats i educació

Actualment (2016-2018), s'està participant en el projecte europeu sobre millora de la situació escolar dels infants acollits en centres residencials a cinc països: Alemanya, Àustria, Croàcia, França i Espanya (Catalunya)  

SAPERE AUDE

Podeu vsitar el web: http://www.sapereaude-project.com/

Accés a la Newsletter de Març de 2017 en català

                                                                en castellano

                                                                in English


PROJECTE SOBRE LA SITUACIÓ ESCOLAR DELS INFANTS TUTELATS A CATALUNYA (2008-2013)

Els acords de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya amb l'ERIDIQV han permès la recollida de dades sobre

La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família d'acollida aliena i extensa. 

A part, durant el 2012 es va dur a terme també en col·laboració entre ambdues Conselleries i el nostre equip de recerca, el Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l’ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya.

Es poden consultar les següents publicacions sobre aquest tema:  
EN CATALÀ:

Montserrat, C., Casas, F. & Baena, M. (2015). L’educació dels infants i adolescents en el sistema de protecció. Un problema o una oportunitat? Girona: Documenta Universitaria. (202 p.) ISBN 978-84-9984-293-6

   
EN CASTELLANO:

Montserrat, C., Casas, F. & Baena, M. (2015). La educación de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección ¿Un problema o una oportunidad? Girona: Documenta Universitaria (206p.) ISBN 978-84-9984-294-3

 

IN ENGLISH:

Montserrat, C. & Casas, F. (2017). The education of children and adolescents in out-of-home care: a problem or an opportunity? Results of a longitudinal study. European Journal of Social Work, http://dx.doi.org/10.1080/13691457.​2017.1318832

Montserrat, C., Casas, F. & Bertran, I. (2013). Desigualdad de oportunidades educativas entre los adolescentes en acogimiento residencial y familiar. Infancia y Aprendizaje, 36, 4, 443-453  

   
EN GALEGO:

Montserrat, C. (2016). A desigualdade de oportunidades educativas de nenos, nenas e adolescentes no sistema de protección: Propostas para a educación social. Revista Galega de Educación, 66, 13-17