Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

MSGR-RUMI

MSGR-RUMI

A partir del conveni signat entre el Departament de Benestar Social i Família i l'ERIDIQV per a la "Realització d'un conjunt d'actuacions i estudis sobre la millora de sistemes de prevenció, detecció i abordatge dels maltractaments a la infància a Catalunya", es va construir el MSGR Mòdul de Suport a la Gestió del Risc. El projecte es va elaborar entre els anys 2007 i 2010 i va comptar amb la participació d'una gran quantitat de professionals vinculats al món dels serveis socials, educació, salut i seguretat.

Podeu entrar al simulador en el següent enllaç:

Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc en infància i adolescència

 

Publicació en CATALÀ, CASTELLANO, ENGLISH:

   

Montserrat, C., Casas, F., Muner, J., Vilarrubias, N., Pérez, M. i Sadurní, M. (2014) From observations to indicators: A computer package to support the management of social risk in childhood and adolescence / De las observaciones a los indicadores: el módulo de apoyo a la gestión del riesgo en la infancia y adolescencia /  De les observacions als indicadors: El mòdul de suport a la gestió del risc en infància i adolescencia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Col·lecció Eines, número 17. http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/Eines_17

 

IN ENGLISH:

Calza, T., Montserrat, C. and Casas, F. (2017).The Use of Software to Improve Child Maltreatment Detection and Assessment. In J. Sarriera & L. Bedin (Eds). Psychosocial Well-being of Children and Adolescents in Latin America. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-55601-7