Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Màsters i Doctorat

Màsters i Doctorat

Els membres de l'ERIDIqv imparteixen classe en els Programes Oficials de Postgrau següents:


Programa de doctorat de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

 

Master of Advanced Studies on Children's Rights

 

Màster d'Intervenció Psicosocial

 

Màster de Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

 

Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria

 

Màster de Polítiques Socials i Acció Comunitària

 

Diploma de Postgrau en Intel·ligència Emocional

 

Diploma de Postgrau en Cures Infermeres en el Malalt Crític