Biblioteca de la UdG

Programari als ordinadors de la Biblioteca

Programari als ordinadors de la Biblioteca: comú i específic

Si teniu preguntes concretes sobre el programari (versions, funcionalitats, etc.) adreceu-vos al taulell,  contacteu amb els tècnics informàtics de la Biblioteca o bé envieu-la a "La Biblioteca respon".

   

Programari comú a tots els ordinadors
  Sistema Operatiu:
  Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit SP1

   

  Navegador / Internet:
  • Internet Explorer
  • Firefox

  • Chrome

   

  Ofimàtica:
  • MSOffice 2010, 64 bits
  • LibreOffice 5
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Acrobat Reader DC Font Pack

  • Mendeley Desktop

  • Open Proj

  • Project Libre

  • Freemind

  • Notepad++

  • PdfCreator

   

  Imatge, so i vídeo:

  • Inkscape 0.92

  • GIMP 2.8.20
  • VLC Media Player

  • Paint.net 4
  • Audacity 2.1.3
  • irfanView 4.44

  QuickTime Player 7.7.9

  • GVSIG 2.3

  • Miramon 7

  • Adobe SVG Viewer 3.0

   

  Estadístiques:
  • IBM SPSS Statistics 23

  • Paquet estadístic R for Windows 3.4 + R Commander 2.3 + RStudio 1.0.143


  Altres:
  • 7-Zip File Manager 16

  • Calculadora

   

  Programari específic per aules

  A més del programari comú, tots els ordinadors disposen de:

  AULA D'AUTOAPRENENTATGE ANNA MIR (Biblioteca Barri Vell)

  Ofimàtica:

  • Adobe Acrobat DC

   

  Imatge , so i vídeo:

  • Adobe CS5

  • Windows Movi Maker (Windows essentials)

   

  Programes específics:
  • SPSS 23 64 bits (sense JAWS)
  • ArcGIS Desktop 10
  • ATLAS.ti (versió demo)
  • Dia
  • EdEt 2.1.99.3
  • Google Earth
  • IDRISI Selva

  AULA D'AUTOAPRENENTATGE ALFA (Biblioteca Montilivi)

  Programari específic:

  • MATLAB R2015b
  • ANSYS Release 18.1
  • SOLIDWORKS 2016 SP5.0
  • RQDA - Anàlisi de dades qualitatives (paquet d'R)
  • MEGA 7
  • BioEdit Sequence Alignment Editor
  • UCSF Chimera 1.12
  • Programari Office 2010 (Publisher, OneNote i InfoPath)

  AULES CAD BETA I GAMMA (Biblioteca Montilivi)

  Programari específic:

  • MATLAB R2015b
  • AutoCAD 2018
  • Autodesk Inventor Professional 2018