Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia 2002/2003

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Economia 2002/2003

LLICENCIAT EN ECONOMIA. Pla d'Estudis de 1999

Programes d'assignatures curs 2002-2003

· Primer curs

· Segon curs

· Tercer curs

· Quart curs

· Cinquè curs

· Optatives

Primer curs

Codi Títol assignatura

3107EC0052 INTRODUCCIÓ AL DRET

3107AE0009 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017 SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi Títol assignatura

3107AE0001 COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005 ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015 MICROECONOMIA I

3107AE0007 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

 

 

Codi

Títol assignatura

3107AE0003 ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004 ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006 ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012MACROECONOMIA I

3107AE0016 SISTEMES FISCALS 

Quart curs

Codi Títol assignatura

3107EC0001 ECONOMETRIA

3107EC0002 ECONOMIA APLICADA

3107EC0003 MACROECONOMIA II

3107EC0004 MICROECONOMIA II

3107EC0005ECONOMIA DE L'EMPRESA II

Cinquè curs

Codi Títol assignatura

3107EC0006 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC

3107EC0007 ECONOMIA INTERNACIONAL

3107EC0008 ECONOMIA INDUSTRIAL

Optatives

Codi Títol assignatura

3107EC0010 ANÀLISI MULTIVARIANT

3107EC0012 ECONOMIA REGIONAL I URBANA

3107EC0015 DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

3107EC0016 ECONOMIA DEL TREBALL

3107EC0019 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT

3107EC0022 TEORIA DE JOCS

3107EC0025 ANÀLISI DE LA TRIBUTACIÓ

3107EC0027 MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ECONOMIA

3107EC0028 MATEMÀTICA ACTUARIAL

3107EC0032 ANÀLISI SECTORIAL APLICAT

3107EC0035 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC

3107EC0044 DRET DEL TREBALL

3107EC0045 INSTITUCIONS DE LA UE I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

3107EC0047 INFORMÀTICA PER A L'ECONOMIA

3107EC0049 EL PROCÉS D'HARMONITZACIÓ FISCAL EN LA UNIÓ EUROPEA