Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia 2001/2002

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Economia 2001/2002

LLICENCIAT EN ECONOMIA. Pla d'Estudis de 1999

Programes d'assignatures curs 2001-2002

· Primer curs

· Segon curs

· Tercer curs

· Quart curs

· Cinquè curs

· Optatives

Primer curs

Codi Títol assignatura

3107EC0052 INTRODUCCIÓ AL DRET

3107AE0009 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017 SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi Títol assignatura

3107AE0001 COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005 ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015 MICROECONOMIA I

3107AE0007 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

 

Codi

Títol assignatura

3107AE0003 ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004 ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006 ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012 MACROECONOMIA I

3107AE0016 SISTEMES FISCALS

 

Quart curs

Codi Títol assignatura

3107EC0001 ECONOMETRIA

3107EC0002 ECONOMIA APLICADA

3107EC0003 MACROECONOMIA II

3107EC0004 MICROECONOMIA II

3107EC0005 ECONOMIA DE L'EMPRESA II

Cinquè curs

Codi Títol assignatura

3107EC0006 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC

3107EC0007 ECONOMIA INTERNACIONAL

3107EC0008 ECONOMIA INDUSTRIAL

Optatives

Codi Títol assignatura

3107EC0011 MODELS ECONOMÈTRICS DINÀMICS

3107EC0013 ECONOMIA DEL TURISME

3107EC0014 ECONOMIA AGRÀRIA

3107EC0018 ECONOMIA DE L'EMPRESA PÚBLICA

3107EC0023 ECONOMIA DE LA INFORMACIÓ

 3107EC0024 ANÀLISI DE LA DESPESA PÚBLICA

3107EC0027 METODES MATEMÀTICS PER A L'ECONOMIA

3107EC0029 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES

3107EC0031 POLÍTIQUES COMERCIALS

3107EC0033 MERCATS FINANCERS

3107EC0036 HISTÒRIA ECOLÒGICA DE L'ECONOMIA

3107EC0043 DRET MERCANTIL

3107EC0045 INSTITUCIONS DE LA UE I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

3107EC0050 POLÍTICA ECONÒMICA