Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Administració i Direcció d'Empreses 2001/2002

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Administració i Direcció d'Empreses 2001/2002

LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES.

Pla d'Estudis de 1999. Programes d'assignatures curs 2001-2002

· Primer curs

· Segon curs

· Tercer curs

· Quart curs

· Cinquè curs

· Optatives

Primer curs

Codi Títol assignatura

3107AD0066 DRET DE L'EMPRESA (INTRODUCCIÓ AL DRET)

3107AE0009 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017 SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi Títol assignatura

3107AE0001 COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005 ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014 MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015 MICROECONOMIA I

3107AE0007 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

Codi Títol assignatura

3107AE0003 ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004 ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006 ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012 MACROECONOMIA I

3107AE0016 SISTEMES FISCALS

 

Quart curs

Codi Títol assignatura

3107AD0001 COMPTABILITAT GENERAL I ANALÍTICA

3107AD0002 DIRECCIÓ COMERCIAL

3107AD0003 DIRECCIÓ FINANCERA

3107AD0004 ECONOMETRIA

3107AD0007 DRET LABORAL

3107AD0008 DRET MERCANTIL

3107AD0009 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Cinquè curs

Codi Títol assignatura

3107AD0005 CONSOLIDACIÓ COMPTABLE

3107AD0006 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA

3107AD0010 DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I OPERACIONS

Optatives

Codi Títol assignatura

3107AD0011 POLÍTICA ECONÒMICA

3107AD0018 MERCATS TURÍSTICS

3107AD0019 EMPRESA I MEDI AMBIENT

3107AD0026 AUDITORIA

3107AD0028 COMPTABILITAT  I FISCALITAT

3107AD0037 INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES

3107AD0038 MÈTODES MATEMÀTICS PER A L'ECONOMIA

3107AD0040 MATEMÀTICA DE LES OPERACIONS FINANCERES

3107AD0043 SOCIOLOGIA DEL CONSUM

3107AD0044 MERCATS FINANCERS

3107AD0045 CREACIÓ D'EMPRESES

3107AD0046 MERCATS I ORGANITZACIONS

3107AD0047 POLÍTICA DE PREUS

3107AD0050 ANÀLISI ESTRATÈGICA SECTORIAL

3107AD0054 DIRECCIÓ DEL PRODUCTE

3107AD0056 ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE PIMES

3107AD0059 FISCALITAT APLICADA A LES ACTIVITATS I OPERACIONS EMPRESARIALS

3107AD0060 CONTROL ECONÒMICO-FINANCER DE L'EMPRESA

3107AD0061 POLÍTICA FINANCERA DE L'EMPRESA

3107AD0063 DRET LABORAL COL·LECTIU I DE LA PROTECCIÓ SOCIAL