Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Empresarials 2002/2003

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Empresarials 2002/2003

DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS. Pla d'Estudis de 1999

Programes d'assignatures curs 2002-2003

· Primer curs

· Segon curs

· Tercer curs

· Optatives

Primer curs

Codi Títol assignatura

3107EM0001 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA

3107EM0002 COMPTABILITAT FINANCERA I

3107EM0003 INTRODUCCIÓ AL DRET I DRET MERCANTIL

3107EM0004ECONOMIA POLÍTICA (INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA I A L'EMPRESA)

3107EM0005 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS

3107EM0013 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

Segon curs

Codi Títol assignatura

3107EM0006 ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

3107EM0007 DRET LABORAL

3107EM0008 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL

3107EM0009DIRECCIÓ COMERCIAL

3107EM0010 DIRECCIÓ FINANCERA

3107EM0014 EMPRESA I FISCALITAT

3107EM0015 COMPTABILITAT FINANCERA II i ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

Tercer curs

Codi Títol assignatura

3107EM0011 COMPTABILITAT DE COSTOS

3107EM0012 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

3107EM0016 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA 

Optatives

Codi Títol assignatura

3107EM0017 AUDITORIA

3107EM0018 ANÀLISI COMPTABLE SECTORIAL

3107EM0021 ANÀLISI ESTRATÈGICA APLICADA A L'EMPRESA

3107EM0022 MERCATS FINANCERS

3107EM0026 INVESTIGACIÓ COMERCIAL

3107EM0027 DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

3107EM0028 POLÍTICA DE COMUNICACIÓ COMERCIAL

3107EM0029 TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR

3107EM0030 MÈTODES MATEMÀTICS APLICATS A L'ECONOMIA

3107EM0031 TÈCNIQUES DE FINANÇAMENT

3107EM0034 APLICACIONS EMPRESARIALS D'EINES ESTADÍSTIQUES

3107EM0036 ECONOMIA DE CATALUNYA

3107EM0042 SOCIOLOGIA DEL CONSUM

3107EM0044 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

3107EM0046 DECISIONS ESTRATÈGIQUES

3107EM0047 MICROECONOMIA

3107EM0048 MACROECONOMIA

3107EM0050 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA