If the contents are not translated, you can use the automatic translator

IX Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La Construcció de les Llengües: Mites, Normes i Emocions

Programme

Contact

History of Languages researh group

e-mail: ghl@udg.edu

Catalan Language and Culture Intitut

University of Girona

Plaça Ferrater Mora, 1

17071 - Girona

Spain

+34 972 41 81 07

 

Programme

IX INTERNATIONAL COLLOQUIUM «PROBLEMS AND METHODS OF HISTORY OF LANGUAGE»

THE CONSTRUTION OF LANGUAGES: MYTHS, RULES AND EMOTIONS

Girona, 25th-27th  June 2013

Sala de Graus

Facultat of Arts

University of Girona

Program in pdf

25th June. Myths

9.00 h Recepcion of participants of the colloquium and presentation by Josep M. Nadal, president of the conference, and the university president, Anna M. Geli.

9.30 h Francesco Bruni (Università di Venezia). Nobile, gentile o illustre? Il ruolo della scrittura nella storia e nel presente dell'italiano.

10.30 h Rea Delveroudi (University of Athens). Nommer l'ennemi: La "question de la langue" en Grèce et les termes désignant les variétés linguistiques.

11.00 h Coffe Break

11.30 h Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili). Mites i emocions al voltant de la llengua catalana del segle XIX.

12.30 h Rik Vosters (Vrije universiteit Brussel-Erasmus University College Brussels) Mitos de la "decadencia lingüística" en la historia del neerlandés. Una exploración sociolingüística de la lengua en Flandes en el siglo XVIII y XIX.

13.00 h Petros Diatsentos (École des Hautes Études en Sciencies Sociales-Paris) Modern Greek: Founding myths, reform and prescription matters in 19 th century.

13.30 h Discussion

14.00 -15.15 h Lunch

15.15 h Maja Kalezic (The Institute for Serbian Language) The role of narrative in shaping the semantic structure of certain expressions that belong to terminology as to one of the most important lexical groups.

15.45 h Vicent Josep Escartí (Universitat de València) L'humanista Bernardí Gómez Miedes (1515-1589) i la percepció de la llengua catalana.


16.15 h Coffee Break

16.35 h Mari D’Agostino (Università di Palermo). Le lingue: ponti o frontiere? Appunti sulla Sicilia della diversità linguistica.

17.35 h Emma Milano (Università di Napoli-Federico II) I Quartieri Spagnoli: dinamiche di innovazione e conservazione linguistica.

18.05 Discussion

18.30 Closing

19.00 h Tour

 

26th June. Rules

9.30 h Sylvain Auroux (Université Paris VII). Le Mythe de la langue mère.

10.30 h Joan Costa Carreras (Universitat Pompeu Fabra). Anàlisi del discurs de la Gramàtica catalana (1933), de Pompeu Fabra.

11.00 h Coffee Break

11.30 h Wendy Ayres-Bennet (University of Cambridge). Codification and prescription in linguistic standardisation: myths and models.

12.30 h Veronique Pouillon (Université Paris Diderot-Paris VII/CLILLAC-ARP [EA3967]). The importance of prescriptivism in the development of "respelling schemes" in eighteenth-century pronouncing dictionaries.

13.00 h Guillem Alexandre Amengual Bunyola (Universitat de les Illes Balears). Entre els idiomes naturals i la llengua (literària): la codificació del català de Mallorca al segle XIX.

13.30 h Discussion

14.00 -15.15 h Lunch

15.15 h Alfredo Álvarez (Universidad de Oviedo). El idioma, construcción social e ideológica de la lengua

15.45 h Rafael Roca (Universitat de València). Els discursos sobre la llengua literària en la Renaixença valenciana.

16.15 h Coffee Break

16.35 h Anthony Lodge (University of Saint Andrews). Language myths and the historiography of French.

17.35 h Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà). Amor, emoció i artifici de la llengua catalana a la Catalunya del Nord avui.

18.05 Discussion

18.25 h Closing

18.30 h Book presentation Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó (1291-1420). Edició, estudi i índex a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Selecció de texto de Jaume Riera i Sants. Preàmbuls de Carlos López i Antoni Ferrando. Publicacions de la Unviersitat de València. Col·lecció Fonts Històriques Valencianes 56A i 56B, València 2013.

21 h Dinner

 

27th June. Emotions

9.30 h Pablo del Río and Amelia Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid). Lengua, cultura y emoción. Una aproximación eco-neuro-cultural.

10.30 h Miquel Nicolás Amorós (Universitat de València). «El català no se pedrà mai.» La manipulació de les emocions col·lectives en l'anticatalanisme valencià durant la transició (1976-1982).

11.00 h Coffee Break

11.30 h Narcís Iglésias (Universitat de Girona). Llengües, persones, territoris. Dels sentiments al pensament lingüístic.

12.30 h Alà Baylac Ferrer (Universitat de Perpinyà). La representació nod-catalana de la llengua: entre el refús del patuès i la llengua de segona.

13.00 h Joan Mascaró (Universitat Autònoma de Barcelona). Factors emocionals en la formació de teories lingüístiques: el cas del romànic.

13.30 h Discussion

14.00 h Conclusions and Closing: Josep M. Nadal

14.30 h Lunch