Llengües a la UdG

Espanyol A2

Espanyol A2

Dades Generals
Nivel que dóna dret el curs ESPANYOL A2
Modalitat Semipresencial
Nombre d'hores Curs semestral de 55-60 hores presencials i 60 hores de treball autònom per part de l'alumne
Calendari S'inicia: 12 de febrer de 2013 Finalitza: 30 de maig de 2013
Col·lectiu a qui va dirigit: Comunitat universitària i personal extern de la Universitat de Girona
Requisits d'accés
Període de matrícula Del 28/01/2013 al 07/02/2013 al Sevei de Llengües Modernes de la UdG
Preu  280,40€


Grups, aules i professorat

Grup dia i hora
Facultat/aula Professora
821b dimarts i dijous de 11 a 13
Facultat de Dret aula 3F
Susanna Domínguez

Amunt

Presentació


Amunt

Objectius

Amunt

Avaluació i titulació

amb el 80 % d’assistència obligatòria, actitud a l’aula, lliurament d'activitats obligatòries i la superació de l’examen final s’expedirà el títol del curs Nivell A2 del Marc europeu comú de referència.  En cas de no aprovar aquest examen, no s'expedeix cap certificat, tampoc d'assistència al curs.


Amunt

Matrícula

Període de matrícula del 28 de gener al 7 de febrer al Servei de Llengües Modernes, Facultat de Dret, nivell 0, tel. 972 418232 o a llengues@udg.edu.

Com arribar-hi.

Documentació a presentar:

  • Estudiants de la UdG: el full de matrícula dels estudis que estigueu fent a la UdG durant el curs 2012-13
  • Personal docent i investigador o PAS de la UdG: carnet de la UdG o document acreditatiu que formi part del personal acadèmica de la Universitat

Preu: 280,40€

Sistema de pagament: Per domiciliació bancària. En el moment de fer la matrícula caldrà presentar el document d'identificació i un número de compte bancari per poder domiciliar l'import del curs.

La matrícula es tanca quan s'arriba a 22 inscrits/grup, mínim 15 inscrits

Material de treball i bibliografia

Amunt

Entorn virtual
Amunt

Professorat
Susanna Domínguez

AmuntAmunt