Llengües a la UdG

Català C1 Nivell suficiència

Català nivell suficiència per a PDI C1

Dades Generals
Nivell que dóna dret el curs CATALÀ nivell suficiència per al PDI C1 (equivalent nivell C)
Modalitat Semipresencial
Nombre d'hores Curs semestral de 15 hores lectives de classe presencial i 30 hores d'autoaprenentatge
Calendari S'inicia: 13 de novembre de 2013 Finalitza: 29 de gener de 2014
Col·lectiu a qui va dirigit: Professorat de la comunitat universitària de la UdG
Requisits d'accés Català nivell intermedi o equivalent
Període de matrícula Del 04/09/2013 al 04/10/2013
Preus Gratuït


Grups, aules i professorat

Grup dia i hora
Facultat/aula Professora
 4S1a dimecres de 13 a 14.30 h

Mar Anton

hAmunt

Presentació

Curs dirigit al Personal docent i investigador i associats de la Universitat de Girona que desitgin presentar-se a la prova interuniversitària que permet obtenir el certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador.

Objectius

Orientar els aprenents sobre les característiques de la prova per a l'obtenció del certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador, atendre els seus dubtes i informar-los sobre els recursos existents que els poden ajudar a assolir el nivell que els permeti superar la prova.

Continguts
1. Expressió oral: exposició oral sobre un tema relacionat amb l'activitat docent o investigadorauniversitària: l’exposició, l’argumentació, la descripció i les instruccions.

2. Expressió escrita: producció d'un text breu relacionat amb l'activitat docent o investigadorsuniversitària: l’abstract, el correu electrònic, la ressenya, l’article d’opinió

3. Coneixements gramaticals: domini dels aspectes relacionats amb la morfologia, el lèxic i la sintaxi corresponents al nivell de suficiència.

4. Recursos per a la preparació de la prova.

Avaluació i titulació

El Servei de Llengües Modernes els expedeix un títol que és reconegut com a equivalent al nivell de suficiència (C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya després de fer la prova interuniversitària per a obtenir el certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (les convocatòries són al febrer i al juny).

Avaluació

El certificat d’aquest curs és el títol que es lliura en aprovar l’examen oficial. En cas de no aprovar aquest examen, no s’expedeix cap certificat, tampoc d’assistència al curs.

Titulació

Si se supera la prova de nivell superior de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana, l’alumnat obté el Certificat de nivell superior en llengua catalana, equivalent al nivell C de la Direcció General de Política Lingüística de Generalitat de Catalunya.

Examen oficial CIFOLC: 2a setmana de febrer. La inscripció a l'examen és a part de la del curs i es fa al mes de gener (els professors informaran de l'examen i de la seva inscripció als alumnes dels cursos).

Matrícula

Període de matrícula del 4 de setembre al 4 d'octubre al Servei de Llengües Modernes, Facultat de Dret, nivell 0,

Cal enviar un correu electrònic a llengues@udg.edu tot indicant el nom, cognoms, codi UdG.

Amunt

Material de treball i bibliografia
Moodel del curs

Professorat

Mar Anton

Servei de Llengües Modernes