Estudia a la UdG

Convalidació de crèdits de CFGS

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Gestió Hotelera i Turística - Curs 2017-18

 

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

 

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (CFGS LOE)  ( 6,00 crèdits )
Administració i finances (CFGS LOE)  ( 22,00 crèdits )
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFGS LOE)  ( 22,00 crèdits )
Guia, informació i assistència turístiques (CFGS LOE)  ( 22,00 crèdits )
Direcció de cuina (CFGS LOE)  ( 32,00 crèdits )
Direcció de serveis en restauració (CFGS LOE)  ( 32,00 crèdits )
Gestió d'allotjaments turístics (CFGS LOE)  ( 32,00 crèdits )
Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  ( 12,00 crèdits )

Més informació: