Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball

Activitats anteriors

Informació CSST

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
Escola Politècnica Superior

Campus de Montilivi mapa
17003 Girona

681 027 921 (fix) ext interna UdG 5353

dir.csst@udg.edu

catedra.csst@udg.edu

seguretat

Activitats anteriors

Properes activitats


 
 
PROPERES ACTIVITATS

 

TALLER DE CULTURA PREVENTIVA (Primera Edició)

5 de desembre de 2011 de 10 a 13h. Escola Politècnica Superior

 

STANDARDS EN FORMACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL

21 de desembre de 2011

 

 

Activitats amb reconeixement de crèdits

INTEGREM LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL

Activitats des CSSL amb possible reconeixment de crèdits- EPS.

 
Jornada octubre 2010

ELS TÈCNICS DE PREVENCIÓ A LES COMARQUES DE GIRONA, 10 ANYS PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL.

 
Jornada 10 de juny 2010

EL DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PER LA SEGURETAT I LA SALUT.

 
Activitats amb reconeixement de crèdits

INTEGREM LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL

 

Sessió introductòria a l'activitat.

 

 

Jornada 24 de febrer 2010

LA SEGURETAT I LA SALUT EN ELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ

 

Jornada 20 de novembre 2009

INVERTIM EN SALUT, MILLOREM EN PRODUCTIVITAT

 

Jornada 21 d'octubre 2008

PRESENT I FUTUR DE LA CULTURA DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL D'ORGANITZACIONS

  

Jornada 16 de maig 2007

LA NOVA NORMATIVA EUROPEA DE SUBSTÀNCIES I PREPARATS QUÍMICS REACH

 
Jornada 15 de novembre 2006

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LES INDÚSTRIES CÀRNIES

 

Jornada 24 d'abril 2006

JOVES, INMIGRACIÓ I TREBALLADORS AUTÒNOMS. LA GESTIÓ DE LA INTEGRACIÓ PER LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

 
 
Activitats anteriors 2008-2009

 

TIC’S (TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ) I LA FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT A LES ORGANITZACIONS.

 

INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL EN LA PROGRAMACIÓ I LES ACTIVITATS DOCENTS. EINES I RECURSOS. 20 de maig 2008

 

MANAGING OCCUPATIONAL HEALTH: A CHALLENGE FOR EMPLOYEE MOTIVATION AND CUSTOMER SATISFACTION. 9 de juny 2008

Professor: Jean Pierre Neveu.

Université de Bordeaux 4 i

Lirhe (Toulouse): Laboratoire interdisciplinaire sur les Resssources Humanines et l'Emploi