Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

Publicacions XID ApS

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

Publicacions XID ApS

Llibres

Albertín, P., Bellera, J., Bofill A., Guiu, E., Heras, R., Masgrau, M., i Soler, P. (curs 2015-2016). Laprenentatge Servei Universitari. Edita: Servei de Publicacions de la UdG. www.udg.edu/publicacions - a/c: publicacions@udg.edu © D’aquesta edició: Universitat de Girona Primera edició: desembre 2017 ISBN: 978-84-8458-469-8


Capítols de llibre

Soler, P., Bellera, J. (2015).  El aprendizaje Servicio en las Facultades de Educación de España. Una oportunidad para la Pedagogía Social. En Ángel de Juanas, Á., Fernández, A. (coords.). Pedagogía social, universidad y sociedad. (1era ed., p. 359-367) Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6991-8.


Articles en revistes

Bellera, J., Albertín, P., Bonmatí, A. (2015). Criterios para valorar propuestas universitarias de aprendizaje Servicio (ApS), Procedia. Social and Behavioral Sciences, 196, 14-20.

http://hdl.handle.net/10256/10850

 

Comunicacions a Jornades i Congressos 2015

Albertín, P., Masgrau, M., Soler, P., Heras, R., Bofill, A. M.; Bellera, J., Guiu, E. (2015). El rol del/a estudiante en el ApS universitario: anàlisis de experiències a partir de publicaciones científicas en España, VI Congreso Nacional y I Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (ApS-U6). Universidad de Granada.

http://hdl.handle.net/10256/11609

 

Guiu, E., Bellera, J., Bofill, A., Soler, P., Heras, R.; Masgrau, M., Albertín, P. (2015). La publicación de experièncias de Aprendizaje y Servicio en universidades españolas, VI Congreso Nacional y I Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario (ApS-U6). Universidad de Granada.

http://hdl.handle.net/10256/11610

 

Heras, R., Guiu, E., Soler, P., Bellera, J., Albertín, P., Bofill, A.M, Masgrau, M., Bonmatí, A. (2015).  L’avaluació d’experiències d’aprenentatge servei publicades. V Congrés Internacional Univest’15  “Els reptes de millorar l’avaluació”.  Girona, 9 i 10 de juliol de 2015. Universitat de Girona. (p. 786-791) ISBN: 978 84 8458 453 7 

http://hdl.handle.net/10256/10807

 

Masgrau, M., Albertín, P., Bellera, J., Bofill, A. M., Bonmatí, A., Heras, R., Guiu, E., Soler, P. (2015). El rol de l'estudiant universitari en els programes d'ApS - Claus per l'avaluació- V Congrés Internacional Univest’15  “Els reptes de millorar l’avaluació”.  Girona, 9 i 10 de juliol de 2015. Universitat de Girona. (p. 822-827) ISBN: 978 84 8458 453 7 

http://hdl.handle.net/10256/10807

 

Comunicacions a Jornades i Congressos 2014

Bellera Solà, J., Albertín Carbó, P.,  Bofill Ródenas, A. M., Bonmatí Tomàs, A.,  Heras Colàs, R.,  Masgrau Juanola, M., Soler Masó, P.  (2014). Criterios para configurar y valorar las experiències universitarias de aprendizaje Servicio. Congreso APS(U)5- El Aprendizaje-Servicio en las Universidades. De la iniciativa individual a la institucional. Madrid. 

http://hdl.handle.net/10256/12286

 

Bellera, J., Albertín, P., Bonmatí, A., Heras, R., Masgrau, M., Soler, P. (2014). Criteris per  valorar  propostes  universitàries  d’aprenentatge  servei. Actes  del Congrés  Internacional  de  Docència  Universitària  i  Innovació  –CIDUI 2014–  Models  flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona. 

http://hdl.handle.net/10256/10734

 

Masgrau Juanola, M., Soler Masó, P., Albertín Carbó, P.,  Bellera Solà, J., Bonmatí Tomàs, A., Heras Colàs, R.   (2014). El proceso de institucionalización del aprendizaje Servicio en las universidades españolas. Análisis de la situación actual y retos de futuro. Congreso APS(U)5- El Aprendizaje-Servicio en las Universidades. De la iniciativa individual a la institucional. Madrid.

 

Masgrau Juanola, M. (2014).  Actualizar las bibliotecas escolares. Las ideas como Servicio. Congreso APS(U)5- El Aprendizaje-Servicio en las Universidades. De la iniciativa individual a la institucional. Madrid.

 

Masgrau Juanola, M., (2014) Presentació “Aprenentatge servei a la UdG”. Jornada d’Experiències d’Innovació Docent: Responsabilitat Social i Aprenentatge Servei a la Universitat. Universitat Pompeu Fabra, juny 2014.

 

Soler Masó, P., Albertín Carbó, P., Bellera Solà, J., Bonmatí Tomàs, A., Heras Colàs, R. , Masgrau Juanola, M. (2014). La institucionalització de l’aprenentatge servei a la universitat espanyola. 

Actes  del Congrés  Internacional  de  Docència  Universitària  i  Innovació  –CIDUI 2014–  Models  flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona.

http://hdl.handle.net/10256/10733

 

Soler Masó, P., Albertín Carbó, P., Bellera Solà, J., Bonmatí Tomàs, A., Heras Colàs, R. , Masgrau Juanola, M. (2014). La institucionalització de l’aprenentatge servei a la universitat espanyola. Actes  del Congrés  Internacional  de  Docència  Universitària  i  Innovació  –CIDUI 2014–  Models  flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona.

http://hdl.handle.net/10256/12288

 

Comunicacions a Jornades i Congressos 2013

Albertín, P., Bellera, J., Bofill, A. M., Bonmatí, A.,  Heras, R.,  Masgrau, M. & Soler, P. (2013). Criteris per valorar una proposta universitària d’ApS. Actes 4es Jornades de Bones Pràctiques 2013. (p. 6-9) ISBN 978 84 8458 453 7

http://hdl.handle.net/10256/9165 

 

Bellera, J., Albertín, P., Bofill, A.M, Bonmatí, A., Heras, R.; Masgrau, M., Soler, P. (2013). Poster “El aprendizaje servicio en las universidades públicas catalanas. Estado actual y cuestiones para el debate” .  Congreso Nacional APS(U)4 Universidad-Comunidad. Creando sinergias. Universitat de Deusto, Bilbao.

http://hdl.handle.net/10256/12289

 

Bellera Solà, J., Albertín Carbó, P.,  Bofill Ródenas, A. M., Bonmatí Tomàs, A.,  Heras Colàs, R.,  Masgrau Juanola, M., Soler Masó, P.   (2013). Presentación: “Criterios para valorar una propuesta universitaria de ApS. Consideraciones a partir de un estudio sobre el aprendizaje servicio en las universidades públicas catalanes”.  Congreso Nacional APS(U)4 Universidad-Comunidad. Creando sinergias. Universitat de Deusto, Bilbao.

 

Soler Masó, P. , Albertín Carbó, P. , Bofill Ródenas, A., Bonmatí Tomàs, A. , Heras Colàs, R. , Masgrau Juanola, M. , Bellera Solà, J.  (2013). L’aprenentatge servei a les universitats públiques catalanes. Estat actual i qüestions pel debat. Congrés Internacional UNIVEST'13. Universitat de Girona.

http://hdl.handle.net/10256/8288

 

Comunicacions a Jornades i Congressos 2012

Àvila, P., Bertran, C., Bonmatí, A., Costa, L., Cormonas, D., Costa, J. i Vilà, À. (2012). Aplicació de la metodologia d’aprenentatge-servei a l'elaboració d'una estratègia comunicativa conjunta entre el grau d'Infermeria i el grau de Comunicació Cultural de la UdG. Actes 3es Jornades de Bones Pràctiques 2012 (p. 1-7).

http://hdl.handle.net/10256/7098

 

 Enllaços:

Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

 

Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona

 

ApS a la Universitat Rovira i Virgili

 

Aprenentatge i Servei Comunitari. Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Servei Comunitari. Generalitat de Catalunya

 

Blog Aprenentatge Servei, dins Diari d’Educació

 

Blog de Roser Batlle

 

Fundació Bofill. Qui és qui ?

 

ZERBIKAS Fundazioa

 

Red Española de Aprendizaje-Servicio

 

Proyecto de Aprendizaje Servicio e innovación en la universidad

 

Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio

 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario

 

International Association for Research on Service-learning and Community Engagement (IARSLCE).