Assessorament Curricular Estratègic – ASCUES

Presentació

Contacte

 

Presentació del grup de recerca "Qualitat del procés d'Ensenyament-Aprenentatge i Formació del Professorat: Assessorament Curricular Estratègic (ASCUES)"

L’equip "Qualitat del procés d'Ensenyament-Aprenentatge i Formació del Professorat: Assessorament Curricular Estratègic (ASCUES)" està format per professors investigadors, col·laboradors i estudiants de doctorat  de la Universitat de Girona (UdG). Aquest grup forma part del Seminari Interuniersitari d'Iinvestigació sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge (SINTE).

El principal objectiu d’aquest grup és fer una recerca que proporcioni elements de qualitat per a l’anàlisi i la millora de la  pràctica educativa. Tenim, doncs, un objectiu comú que abordem amb un perfil professional divers, ja què si bé tots estem vinculats a la UdG, alguns hi estem de manera permanent i d’altres compaginem aquesta activitat amb la pràctica professional com assessors psicopedagògics.

Aquest objectiu es centra en fer una recerca que proporcioni elements de qualitat per a l’anàlisi i la millora de la  pràctica educativa, i es concreta, en el moment actual,  a través de les següents línies de treball:

-          Anàlisi i avaluació de la planificació curricular basada en competències

-          Avaluació de l’aprenentatge basat en competències

-          Anàlisi de la pràctica com a eina de reflexió i de formació del professorat

-          Indicadors de qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge

Els resultats de la recerca realitzada en aquestes línies són la base de l'assessorament i la formació dels professionals de l'educació amb els que col·laborem.