BUTLLETÍ DE POLÍTIQUES NORMATIVES I INSTITUCIONALS

Director: Ferran Camas Roda

Butlletí

Equip de redacció

  • Eduardo Rojo Torrecilla
  • Ignasi Camós Victoria
  • Mercedes Martínez Aso
  • Judit Baseiria Martí
  • Cristina López Roca
  • Mònica Polo Mercader
  • Maria Gifre Garcia
  • Ferran Camas Roda (Director)

Contacte

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania 

Facultat de Dret  

Campus de Montilivi 

17071 Girona 

Tel. 972 41 98 27 

Fax. 972 41 81 21 

dir.cidc@udg.edu

 

Sindicació

Butlletins anteriors

All Entries

BUTLLETÍ DE POLÍTIQUES NORMATIVES I INSTITUCIONALS

 Cerca

Nou Diploma de Postgrau en Dret i Moviments Migratoris impulsat per la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania per al curs 2014/2015.

 

El Diploma de Postgrau en Dret i Moviments Migratoris del curs 2014/2015 té per objecte l'estudi i l'anàlisi en profunditat de la legislació que regula els drets i deures dels estrangers que arriben a Espanya, així com els drets i deures dels espanyols que es desplacen -principalment per motius de treball- ja sigui a la Unió Europea o la resta del món. El Diploma forma part, juntament amb el Diploma de Postgrau en Dret i Diversitat previst per al curs 2015/2016, del Màster propi en Dret, Moviments Migratoris i Diversitat.

 

El Diploma de Postgrau en Dret i Moviments Migratoris s'ofereix en modalitat semipresencial o online. En ambdós casos té una dotació de 30 crèdits estructurats en dos cursos de postgrau de 12 crèdits cadascun i un treball final de postgrau. Tota la informació relativa al Postgrau: programa, estructura modular, professorat, sortides professionals, metodologia, sistema d'avaluació i matrícula es pot consultar al següent enllaç:

 

WEB: http://fundacioudg.org/diploma-de-postgrado-en-derecho-y-movimientos-migratorios-semipresencial.html

 

04/06/2014


Categories: categoryIniciativa del mes categoryNúmero 152. Maig

Últim número del Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals del Curs 2013/2014.


La Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania interromp l'enviament mensual del Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals els mesos d'estiu i té previst que es reprengui el proper mes de setembre. 

Aquest curs el Butlletí de Polítiques Normatives i Institucionals ha arribat a la seva edició número 150 i per tant es consolida com una eina essencial de difusió de notícies d'estrangeria i migracions de tot el món. 

04/06/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryActivitats de la Càtedra

Ordre per la qual es deleguen i s'aproven les delegacions de l'exercici de competències en els òrgans administratius del Ministeri d'Ocupació (autoritzacions de residència).


INFO VINCULADA

 

31/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

Resolució de la Direcció general de Migracions, per la qual es convoquen ajudes per a 2014, del Programa de Joves a l'exterior i per retorn.

 

INFO VINCULADA

 

08/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

Acord entre la Unió Europea i la República de Turquia sobre readmissió de residents il·legals.

 

INFO VINCULADA

 

07/05/2014

 


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Consideracions de l'Advocat General Wathelet sobre la denegació de «prestacions socials per a demandants d'ocupació necessitats d'assistència» a comunitaris.

 

INFO VINCULADA

 

21/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Consideracions de l'Advocat General Szpunar sobre l'entrada d'estrangers quan són titulars d'una «targeta de residència de familiar d'un ciutadà de la Unió» expedida per un altre Estat membre.

 

INFO VINCULADA

 

21/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

DIRECTIVA de 15 maig 2014 relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països en el marc de trasllats intraempresarials.


INFO VINCULADA

 

27/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Directiva 2014/67/UE de 15/05/2014, relativa a la garantia de compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d'una prestació de serveis.

 

INFO VINCULADA

 

28/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

El director general de l'OIT,Guy Ryder, va instar a millorar la coordinació nacional i internacional de les polítiques migratòries al Fòrum Mundial sobre les Migracions i el Desenvolupament a Estocolm

 

INFO VINCULADA

 

16/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

El director general de l'OIT, Guy Ryder, fa una crida a favor de polítiques justes en matèria de migració en la sessió d'obertura de la 103ª reunió de la Conferència Internacional del Treball.

 

INFO VINCULADA

 

28/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Segons el Consell de Municipis i Regions d'Europa (CCRE) només 1 de 5 governs nacionals cooperen amb els governs locals en el desenvolupament de plans d'inversió dels fons europeus.

 

INFO VINCULADA

 

15/05/2014

 


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryRegions i ciutats europees

El ministre de l'Interior francès ha contestat a una pregunta del diputat de la UPM Jean-Claude GUIBAL sobre la immigració il·legal per l'augment d'un 48% des de 2012.


INFO VINCULADA

 

21/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

La Comissió en cooperació amb el Consell d'Europa anuncia la convocatòria d'una conferència internacional d'alt nivell sobre la integració dels gitanos a Brussel·les els dies 2 i 3 d'octubre

 

INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

La Comissió presenta un Informe semestral sobre l'estat i funcionament de la zona Schengen.


INFO VINCULADA

 

26/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

OCDE: Està augmentant la immigració?


INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

OCDE: La immigració beneficia l'economia?


INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Taxes d'atur harmonitzades a l'OCDE (estable a 7,5% al març de 2014).

 

INFO VINCULADA

 

14/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

Informació relativa a l'entrada en vigor de l'Acord entre la UE i el Regne de Noruega sobre les modalitats de la seva participació a l'Oficina Europea de Suport a l'Asil.

 

INFO VINCULADA

 

29/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Comunicació de la Comissió: El cinema europeu en l'era digital "Estendre ponts entre la diversitat cultural i la competitivitat".

 

INFO VINCULADA

 

15/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Comunicació de la Comissió: V Informe anual de Migració i Asil (2013).

 

INFO VINCULADA

 

22/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Comunicació sobre l'aplicació de la Directiva 2009/52/CE, per la qual s'estableixen normes en matèria de sancions als ocupadors de nacionals de tercers països en situació irregular.

 

INFO VINCULADA

 

22/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Comunicació de la Comissió sobre l'aplicació de la Directiva 2009/50/CE relativa a la "Targeta blava UE".

 

INFO VINCULADA

 

22/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Es publica el retrat estadístic de la població nascuda fora dels Estats Units i resident al país de l'any 2012.

 

INFO VINCULADA

 

29/04/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

El Comité de les Regions es reuneix per elaborar un projecte sobre la interació local dels immigrants.

 

INFO VINCULADA

 

05/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryRegions i ciutats europees

Les autoritats competents es reuneixen per debatre com tractar l'esclavatge modern al Regne Unit.


INFO VINCULADA

 

01/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

Guia pels ocupadors pel dret a treballar regularment al Regne Unit.

 

INFO VINCULADA

 

16/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

Dades estadístiques sobre la immigració al Regne Unit del gener al març de 2014.


INFO VINCULADA

 

22/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

El Regne Unit publica una guia sobre la política i els canvis legislatius sobre la immigració.

 

INFO VINCULADA

 

22/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

L'Organització Internacional per a les Migracions signa un acord amb el govern de Puerto Vallarta contra el tràfic de persones i l'explotació laboral.

 

INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Grup d'experts de Nacions Unides insta els governs del món a adoptar un protocol internacional jurídicament vinculant per prevenir el treball forçós.


INFO VINCULADA

 

23/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Persisteix el creixement de desplaçats al Sudan del Sud malgrat l'acord de treva assolit fa tres setmanes.

 

INFO VINCULADA

 

27/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Nacions Unides alerta que els naufragis de migrants a la Mediterrània han de ser abordats pel conjunt de la comunitat internacional, la seva gestió per un únic país és insuficient.


INFO VINCULADA

 

19/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Aprovació d'una nova llei a Crimea sobre els drets dels desplaçats, garantint la llibertat de moviment i l'obtenció de nous documents d'identitat.


INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Costa Rica inicia un projecte per a migrants nicaragüencs per tal d'enfortir el potencial de la migració com a factor de desenvolupament.

 

INFO VINCULADA


30/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Suïssa: Prolongació de les restriccions de lliure circulació a treballadors romanesos i búlgars.

 

INFO VINCULADA

 

28/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Informe Elcano: Índex Elcano de Presència Global 2014.

 

INFO VINCULADA

 

23/04/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

Informe Elcano: Relacions Espanya-Brasil.

 

INFO VINCULADA

 

05/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

REGLAMENT (UE) Nº 516/2014 pel qual es crea el Fons d'Asil, Migració i Integració, pel qual es modifica la Decisió 2008/381/CE del Consell i pel qual es deroguen les Decisions nº 573/2007/CE


INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

REGLAMENT (UE) Nº 514/2014 pel qual s'estableixen disposicions generals sobre el Fons d'Asil, Migració i Integració i sobre l'instrument de suport financer a la cooperació policial

 

INFO VINCULADA

 

20/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryUnió Europea

Estadística d'Autoritzacions de Treball a Estrangers a Espanya (Avançament gener-desembre 2013).


INFO VINCULADA

 

27/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

Alemanya: Informe preliminar sobre la immigració pobra.

 

INFO VINCULADA

 

30/04/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

GRASE presenta l’estudi “La immigració a les comarques de Lleida”.


INFO VINCULADA

 

23/04/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

"Migració equitativa. Un programa per l'OIT". Informe presentat a la 103ª conferència internacional del treball (28 de maig 12 de juny de 2014).

 

INFO VINCULADA

 

21/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryÀmbit internacional i organitzacions

Autos del Jutjat nº 6 al director del CIE de Madrid perquè es garanteixi el dret de les persones internades al CIE a ser informades sobre protecció internacional.

 

INFO VINCULADA

 

23/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstats membres de la Unió Europea

Un estudi de la UPV/EHU subratlla que afrontar activament la discriminació possibilita una millor adaptació de les persones immigrades.


INFO VINCULADA

 

26/05/2014


Categories: categoryNúmero 152. Maig categoryEstadístiques, estudis i informes

Estudiants d’universitats europees es reuneixen a Girona per discutir sobre els drets socials dels treballadors immigrants.


El Seminari Internacional d’Estudiants de Dret del Treball i la Seguretat Social que es va celebrar el 7 i 8 d’abril a Girona va reunir estudiants i professors de les Universitats d’Anvers, Bordeus, Belgrad, Ferrara, Verona i Girona per discutir sobre els drets socials dels treballadors immigrants i la política europea d’immigració.

El Seminari va permetre posar en comú la legislació nacional i internacional en matèria migratòria, així com algunes mesures de gestió de la diversitat a les empreses pels diferents països. Durant els dos dies de discussió es va posar de manifest la creixent preocupació al conjunt de la Unió Europea per la gestió de la immigració provinent de tercers països i la importància de reconèixer la diversitat que aporten els estrangers en els llocs de treball. 

 

 INFO VINCULADA

 

 

 08/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryLa iniciativa del mes

Nova publicació al bloc del director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania.


El Dr. Ferran Camas publica una interessant ressenya sobre la Directiva 2014/36/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 febrer 2014 sobre les condicions d'entrada i estada de nacionals de tercers països per a fins d'ocupació com treballadors temporers. 


Aquest mes també volem destacar l'èxit del Seminari Internacional de Dret del Treball Dret del Treball i la Seguretat Social celebrat a Girona que va tractar sobre els drets socials dels treballadors immigrants. El Seminari va ser organitzat per la Càtedra d'Immigració i va comptar amb el patrocini de l'Obra Social la Caixa i la Universitat de Girona.

  

INFO VINCULADA

 

 

30/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryActivitats de la Càtedra

Parlament del President del Consell Europeu sobre els fluxos migratoris al 4t Congrés de la Unió Europea i Àfrica.

 

INFO VINCULADA

 

02/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

Resolució del Parlament Europeu, de 2 d'abril de 2014, sobre la revisió intermèdia del Programa d'Estocolm.


INFO VINCULADA

 

02/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

El Parlament Europeu millora la protecció per als treballadors desplaçats temporalment a un altre país de la UE i crea un marc jurídic més clar per a les empreses.


INFO VINCULADA

 

16/04/2014


Categories:

El Parlament Europeu aprova noves normes per a les operacions marítimes de recerca i rescat d'immigrants.


INFO VINCULADA

 

16/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

Resolució del Parlament Europeu sobre la política exterior de la UE en un món de diferències religioses i culturals: llibertats religioses i diversitat cultural.


INFO VINCULADA

 

17/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

Proposta de Reglament pel qual s'estableix un visat itinerant i es modifica el Conveni d'aplicació de l'Acord de Schengen.

 

INFO VINCULADA

 

01/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

Posició del Parlament Europeu sobre l'adopció de la Directiva sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc d'una prestació de serveis.


INFO VINCULADA

 

16/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

La Comissió proposa una nova plataforma sobre el treball no declarat per millorar la prevenció i la seva dissuasió.

 

INFO VINCULADA

 

09/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

La Comissió presenta una guia per a la correcta aplicació de la Directiva de reagrupació familiar (2003/86/CE) als Estats membres i evitar possibles abusos.

 

INFO VINCULADA

 

03/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

La Comissió Europea publica l'informe final dels "Mòduls europeus sobre la integració dels migrants".


INFO VINCULADA

 

03/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

Informe sobre l'aplicació de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea.


INFO VINCULADA

 

14/04/2014


Categories: categoryNúmero 151. Abril categoryUnió Europea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14