Jornada de Patents

Programa

Contacte

Unitat de Valorització

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)

 

Universitat de Girona
Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont

Pic de Peguera, 15 (La Creueta)
17003 Girona

Tel. +34 972 418 903

@: valoritzacio@udg.edu

ACC1O

Programa

10:00 h

Obertura i inauguració de la Jornada de Patents

a càrrec del Sr. Josep Calbó i Angrill, vicerector de Recerca i Transferència de la Universitat de Girona

 

10:10 h

SESSIÓ I

a càrrec del Sr. Pascual Segura, director del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

· Quin paper juga la propietat intel·lectual-industrial (PI) i, particularment, les patents al món actual?

· Com es deriva una invenció d’un descobriment?

· Quina és la primera cosa que un investigador ha de fer quan creu que el que fa és patentable?
· Què és patentable i què no ho és? Què val la pena ser patentat?

 

Us podeu descarregar les presentacions i els documents aquí:

1. Jornada de Patents: Tot el que un investigador ha de saber

2. Introducció a les patents a Europa

3. El secret està en la marca

4. Exemple de sol·licitud de patents

 

11:45 h

Pausa-Café

 

12:05 h

SESSIÓ I

(continuació)

· Com redactar una sol·licitud de patent que tingui valor per ser transferida?

· Com rendibilitzar les invencions realitzades pels investigadors? 

 

12:35 h

SESSIÓ II

a càrrec de la Sra. Blanca Vila, cap de l’àrea de documentació i recerca  del Departament de Patents i Informació Tecnològica, OEPM

· Per què utilitzar les patents  com a font d’informació tecnològica?
· Com localitzar informació sobre patents?

 

13:35 h

Torn obert a preguntes i debat

 

13:50 h

SESSIÓ III

a càrrec de la Sra. Helena Montiel, directora de la Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica i la Sra. Mercè Pérez, cap de la Unitat de valorització de la Universitat de Girona

· Vull fer una patent a la Universitat de Girona, a qui m’he d’adreçar?