Càtedra de Promoció de la Salut

Fons documental

logo pormocio de la salut

Contacte

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera 15
17003 Girona 

Tel. 972414729

Fax. 972414730

catedrapromociosalut@udg.edu

Fons documental

Fons documental de Promoció de la Salut Enlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

 

La Càtedra de Promoció de la Salut va fer la donació del seu fons format per gairabé 3.000 documents, dels quals 1564 en castellà, 715 en català, 497 en anglèsi  33 en francès; a la biblioteca de la Universitat de Girona.

El fons està classificat en sis àmbits:

 • Fonaments de promoció de la salut
 • Comunitat i organització dels serveis
 • Planificació, educació i formació
 • Comunicació
 • Àrees aplicades

Aquest últim, en ser molt ampli, està subdividit  en:

 • Alimentació
 • Ambient
 • Drogodependències
 • Col•lectius a risc
 • Prevenció
 • Atenció de malalties
 • Infància i adolescència
 • Salut reproductiva i de l’embaràs
 • Educació afectiva – sexual
 • Salut mental
 • Activitat física i esport

L’existència d’aquest fons documental de Promoció i Educació per a la Salut esdevé d’anys de treball de compilació de publicacions i d’altres materials.

Les publicacions procedeixen de les conselleries de salut, educació i àrea social, principalment de les comunitats autònomes; de diferents ministeris: de sanitat, educació i ciència, medi ambient, treball i assumptes socials; institut de la dona, associacions d’ajuda mútua i altres organismes no governamentals. També s’incorpora documentació procedent de centres i entitats de formació en promoció i educació per a la salut de l’estat espanyol i de l’estranger.