Recull d'articles

Números anteriors

Totes les entrades

Subscripció

Articles

 Cerca

Declaració de Shanghai sobre la promoció de la salut en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

PAU-BATLLE_DIPSALUT-06-10-16-5_2000x1328-1024x680.jpg Fa pocs mesos es va aprovar la Declaració de Shanghai, la darrera de la llarga història de cartes i declaracions que ha anat aprovant l’Organització Mundial de la Salut – OMS – que van contribuint a enforcar els grans reptes de la promoció de la salut.

[Ampliar l'article]Quin lligam hi ha entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els determinants socials de la salut?

MarionaPons.jpg L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites per millorar la vida de totes les persones i avançar cap el desenvolupament sostenible a nivell mundial. Es tracta d’un pla d’acció fins l’any 2030 vers les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. Els ODS i les fites són de caràcter integrat i indivisible, i conjuguen tres dimensions interconnectades: econòmica, social i ambiental.

[Ampliar l'article]Canvi climàtic, sostenibilitat i pol·lució ambiental

Humberto Llavador.jpg El canvi climàtic és un tema greu, urgent i global. La Stern Review (2010) ho considera "la major de totes les externalitats" i la Lancet Comission com el major risc per a la salut mundial del segle XXI. Augments en la temperatura mitjana de 4oC per a finals de segle, als que ens dirigim seguint les tendències actuals d'emissions, tindran efectes devastadors que amenacen amb destruir els avenços en desenvolupament i en salut mundial dels últims cinquanta anys. Però el canvi climàtic també és un tema ètic, ja que qualsevol solució requereix considerar desigualtats intergeneracionals així com entre els habitants d'una mateixa generació

[Ampliar l'article]El paper del sector de la salut en la implementació dels ODS a Catalunya

Arnau Queralt.jpg L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, no només com l’absència d’afeccions o malalties. Reconeix, també, que l’origen dels majors reptes sanitaris actuals (entre els quals s’inclouen les malalties no transmissibles, les iniquitats i desigualtats sanitàries, el canvi climàtic i l’increment dels costos en l’assistència sanitària) estan vinculats al què es coneix com a determinants socials de la salut, és a dir, les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, i els sistemes establerts per combatre les malalties.

[Ampliar l'article]Contaminació atmosfèrica i salut infantil

Mireia Gascon.jpg L’any 2014 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) determinava que la contaminació atmosfèrica era la responsable del 40% de les morts per infart i angina de pit, del 40% de les morts per accidents cerebrovasculars, de l’11% de les morts per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), del 6% de les morts per càncers de pulmó i del 3% de les morts per malalties infeccions respiratòries agudes en nens

[Ampliar l'article]Carmen Cabezas

carmencabezaseditora36321270.png La Dra. Carmen Cabezas Peña és metgessa, especialista en Medicina familiar i comunitària i Medicina preventiva i salut pública. Actualment és sub-directora general de Promoció de la Salut, Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquesta entrevista li demanem la seva opinió sobre el passat, el present i el futur de la Promoció de la Salut des de la seva àmplia expertesa.

[Ampliar l'article]EDITORIAL

Xanghai estableix que la promoció de la salut i el benestar son fonamentals per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles – ODS - Però ens podríem fer la pregunta al revés? Són els ODS fonamentals per als objectius de la promoció de la salut?

[Ampliar l'article]EDITORIAL

Salut i malaltia, salutogènesis i patogènesi són binomis presents en les aproximacions conceptuals de l’àmbit de la salut. Incorporar la mirada en el que genera salut, més que en el que genera malaltia, comporta posar el focus de l’atenció en la recerca de tot el que resulta positiu i favorable a la salut i no els les mancances o en els problemes.

[Ampliar l'article]Gènesi: sobre l’origen d’un procés salutogènic per a tota la vida

Bengt Lindström.jpg Durant molt de temps, m’ha intrigat com i quan comença el procés salutogènic per a l’ésser humà; per exemple, quan es pot identificar el procés de la salutogènesi durant la vida. Hi ha indicis que fan pensar que comença molt aviat, fins i tot abans de néixer, depenent de com vegi cadascú el procés. Tanmateix, sembla que és un procés de sistema Pel que fa a l’interès actual de l’OMS en un òptim desenvolupament durant la primera infantesa (ECD) i el procés durant la vida, aquest tema esdevé interessant des d’una perspectiva de la salut pública i de la promoció de la salut (2013). La novetat en la promoció de la salut és l’atenció en la salut com a recurs intrínsecament positiu per a la vida i en trobar maneres de construir actius per tenir una vida saludable en què la comunitat o l’entorn són un factor important. I encara més, veure la salut com un procés de tota una vida, no com un estat, és un canvi bàsic de perspectiva; una diferència fonamental des de la primera Declaració de Salut de l’OMS (1986, 1948).

[Ampliar l'article]Trenta anys de la Promoció de la Salut. Un desafiament vigent.

carlos-alvarez-dardet-diaz.jpg El Dr. Carlos Álvarez Dardet és Catedràtic de Salut Pública i Director de l'Observatori de Polítiques Públiques i Salut, Director Associat en Gaceta Sanitària. En aquest article ens explica la seva visió dels trenta anys de la Promoció de la Salut, des de la l'aprovació de la Carta d'Ottawa.

[Ampliar l'article]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10