bepSALUT

Trajectòria

carmencabezaseditora36321270.png

La Dra. Carmen Cabezas Peña és metgessa, especialista en Medicina familiar i comunitària i Medicina preventiva i salut pública. Actualment és sub-directora general de Promoció de la Salut, Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquesta entrevista li demanem la seva opinió sobre el passat, el present i el futur de la Promoció de la Salut des de la seva àmplia expertesa.

[Llegir mes]

Llibres, articles i informes

NOTA: bepSALUT posa aquests continguts a disposició pública amb finalitats d'informació i d'investigació. En cap cas es fa responsable de les informacions, opinions o conceptes que s'hi expressen.

Editorial

Xanghai estableix que la promoció de la salut i el benestar son fonamentals per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenibles – ODS - Però ens podríem fer la pregunta al revés? Són els ODS fonamentals per als objectius de la promoció de la salut?

[Llegir mes]

Números anteriors

Totes les entrades[israsson]

Articles

 Cerca

Quin lligam hi ha entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els determinants socials de la salut?

MarionaPons.jpg L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Aquesta Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites per millorar la vida de totes les persones i avançar cap el desenvolupament sostenible a nivell mundial. Es tracta d’un pla d’acció fins l’any 2030 vers les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. Els ODS i les fites són de caràcter integrat i indivisible, i conjuguen tres dimensions interconnectades: econòmica, social i ambiental.

[Ampliar l'article]Canvi climàtic, sostenibilitat i pol·lució ambiental

Humberto Llavador.jpg El canvi climàtic és un tema greu, urgent i global. La Stern Review (2010) ho considera "la major de totes les externalitats" i la Lancet Comission com el major risc per a la salut mundial del segle XXI. Augments en la temperatura mitjana de 4oC per a finals de segle, als que ens dirigim seguint les tendències actuals d'emissions, tindran efectes devastadors que amenacen amb destruir els avenços en desenvolupament i en salut mundial dels últims cinquanta anys. Però el canvi climàtic també és un tema ètic, ja que qualsevol solució requereix considerar desigualtats intergeneracionals així com entre els habitants d'una mateixa generació

[Ampliar l'article]El paper del sector de la salut en la implementació dels ODS a Catalunya

Arnau Queralt.jpg L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social, no només com l’absència d’afeccions o malalties. Reconeix, també, que l’origen dels majors reptes sanitaris actuals (entre els quals s’inclouen les malalties no transmissibles, les iniquitats i desigualtats sanitàries, el canvi climàtic i l’increment dels costos en l’assistència sanitària) estan vinculats al què es coneix com a determinants socials de la salut, és a dir, les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, i els sistemes establerts per combatre les malalties.

[Ampliar l'article]Contaminació atmosfèrica i salut infantil

Mireia Gascon.jpg L’any 2014 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) determinava que la contaminació atmosfèrica era la responsable del 40% de les morts per infart i angina de pit, del 40% de les morts per accidents cerebrovasculars, de l’11% de les morts per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), del 6% de les morts per càncers de pulmó i del 3% de les morts per malalties infeccions respiratòries agudes en nens

[Ampliar l'article]Notícies

10th EPH Conference
La Fundació Europea de Salut Pública, l'Associació Europea de Salut Pública (EUPHA) i l'Associació Sueca de Medicina Social van organitzar el passat novembre la 10a Conferència de l'EPH a Estocolm (Suècia.)
18/12/2017
International Conference on Sustainable Development Goals: Actors and Implementation
Els passats 18 i 19 de setembre a Barcelona es va celebrarla Conferència Internacional sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible: Actors i implementació.
14/12/2017

Activitats de difusió i transferència