Càtedra FPdGi de Joves emprenedors UdG

Activitats anys anteriors

Contacte

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Campus Montilivi 

Universitat de Girona

Carrer de la Universitat de Girona, 10

17071 Girona

catedrajovesemprenedors@udg.edu

 


Activitats anys anteriors

CURS 2014-2015
Jornades Professionalitzadores
Girona, octubre 2014 - maig 2015

Durant el curs 2014-2015, la Càtedra de Joves Emprenedors i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, han organitzat per tercer cop les jornades professionalitzadores.

Aquestes tenen com a objectius oferir informació als estudiants d'orientació laboral i de les possibles sortides al mercat laboral que ofereixen les titulacions de la facultat, relacionar les competències que estan desenvolupant amb els seus estudis i les que es requereixen al món laboral i establir un contacte directe amb professionals de l'àmbit econòmic i empresarial.

Les sessions que s'han organitzat per aquest cicle són:

 1. 16 d'octubre - Rosa catulí, directora de compres corporatives d'INDCAR, i Carles Fernández, director financer del grup.
 2. 30 d'octubre - Emprendre en primera persona a Fira de Girona.
 3. 13 de novembre - Gemma Coll del CINC (Centre Internacional de Negocis de Catalunya)
 4. 27 de novembre - Joan Jaile, llicenciat en ADE i expert en Network Marqueting, va parlar sobre com adaptar-se a la nova economia i el poder de les xarxes
 5. 4 de desembre - Paloma López García del Banc Central Europeu.
 6. 5 de febrer - David Pascual, gerent de l'Àrea de Desenvolupament Institucional de la Innovació a Indra.
 7. 19 de febrer - Ferran Rodero, delegat a Girona d'ACCIÓ
 8. 5 de març - Jordi Verdaguer, director comercial de CASTEY GLOBAL
 9. 19 de març - Agustí Jover i Miquel Morell, socis de PROMO Assessors Consultors
 10. 9 d'abril - Judit Viader, directora general de FRIT RAVICH SL
 11. 30 d'abril - Adriana Casademont, presidenta de CASADEMONT SA
 12. 7 de maig - Francesc Baqué, director de RRHH de BON PREU

 

 

2ª Jornada Econòmiques Opina: El finançament per emprenedors
Girona, 04/12/14

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Càtedra Cambra d'Empresa Familiar i la Càtedra Joves Emprenedors va organitzar per segon cop la Jornada Econòmiques Opina que en aquesta ocasió  va tenir com a tema central el Finançament per a emprenedors.

Es va comptar amb l'assistència del Sr. Antoni Bou (promotor Camelot), la Sra. Glòria Sanz (comissió social de Coop57), la Sra. Eugènia Pascual (Grup Fiare Girona, Nucli Impulsor) i la Sra. Núria Danès (Directora de Màrketing i Serveis de MicroBank). 

Moderats pel professor de la UdG, el Dr. Josep Anguera, van exposar-nos les diferents característiques, perfils i criteris que seguien aquestes entitats per oferir finançament als emprenedors.

 

 

StartUp Weekend Girona
Girona, del 14/11/14 al 16/11/14

La Càtedra de Joves Emprenedors va organitzar l'Startup Weekend Girona, una trobada d'un cap de setmana on intervenen persones de diferents perfils i activitats professionals, entusiastes de l'emprenedoria amb l’objectiu d’impulsar iniciatives emprenedores de base social, tecnològiques, medi ambientals, etc.

  

A l'inici del cap de setmana, els participants van tenir la oportunitat de presentar la seva idea empresarial. Aquestes idees van ser desenvolupades en profunditat per equips, els quals van comptar amb l'ajuda de mentors professionals. L'últim dia, els equips van exposar el seu projecte davant d'un jurat amb persones vinculades a l'emprenedoria, a l'empresa i a l'àmbit acadèmic. 

Finalment el jurat va atorgar els premis als projectes guanyadors. Aquests premis van consistir en la cessió d'espai coworking al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, el seguiment del projecte per part d'un mentor i la possibilitat de presentar les seves propostes en una sessió de la Cambra de Comerç de Girona.

 

Taula rodona "Emprendre en primera persona": Saló de l'Emprenedoria
Girona, 30/10/14

Per segon any, la Càtedra de Joves Emprenedors ha col·laborat en el Saló de l’Emprenedoria que Fira Girona organitza conjuntament amb l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG) organitzant la taula rodona “Emprendre en primera persona”. Per aquesta ocasió, hem tingut com a ponents Enric Sánchez (Pika), Núria Motjé i Bruna Vila (Nuun Kids Design) i Àric Monterde (Skytude) que ens han explicat la seva experiència personal com a emprenedors.

 

 

CURS 2013-2014
Sessions informatives sobre la fórmula cooperativa
Girona, 20/03/14 i 24/04/14

Dues noves sessions organitzades conjuntament amb l’Àrea de Promoció o Ocupació de l’Ajuntament de Girona, destinades a estimular l’esperit emprenedor entre els estudiants i  presentar la fórmula cooperativa com a mitjà per arrencar projectes col·lectius. Les sessions es van realitzar a l'Escola Politècnica i a la Facultat de Medicina i Infermeria, i van ser impartides per experts de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

 

 

1ª Jornada Econòmiques Opina: El potencial exportador de l'empresa gironina
Girona, 09/05/14

Aquesta jornada va consistir en un cicle de conferències organitzades per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials conjuntament amb la Càtedra de Joves Emprenedors i la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar amb l'objectiu de crear un espai de discussió i debat sobre temes relacionats amb l'emprenedoria i l'empresa gironina.

 

La inauguració de la jornada va comptar amb la presència del conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig. Acompanyat pel president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé, per la degana de la Facultat, Carme Saurina, i pel vicerector de Política Internacional, Jorg Rudolf Zimmer.

Durant la sessió, es va parlar sobre la importància que està prenent el procés d'exportació a les empreses gironines i les implicacions econòmiques que aquest comporta.

En el debat també hi van participar el professor de la UdG, Josep Anguera, el delegat d’ACC1Ó a la demarcació gironina, Ferran Rodero, i el gerent de l’empresa de tecnologia musical Conductr, Julià Carboneras.

 

Jornades Professionalitzadores
Girona, octubre 2013-abril 2014

Durant el curs 2013-2014, la Càtedra de Joves Emprenedors i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, van organitzar per segona vegada les jornades professionalitzadores.

Aquestes tenen com a objectius oferir informació als estudiants d'orientació laboral i de les possibles sortides al mercat laboral que ofereixen les titulacions de la facultat, relacionar les competències que estan desenvolupant amb els seus estudis i les que es requereixen al món laboral i establir un contacte directe amb professionals de l'àmbit econòmic i empresarial.

Les sessions que es van organitzar per aquest cicle van ser:

1.      17 d’octubre – Sandra Masoliver, Comercial Masoliver

2.      31 d’octubre – Emprendre en primera persona (fira de Girona, 13h)

(Francesc López: Cervesa WHYM, Anna Carabús: Xai Pigallat i Carme Vila: Naturaki.com)

3.      14 de novembre – Joan Grasa, Jornada Cooperatives

4.      21 de novembre – David Martin Gaya, Tradeinn

5.      12 de desembre – Jordi Bosch, Pere Carreras, Joan Vidal, Rotimpres i Indugraf

6.      6 de febrer – Agustí Jover i Miquel Morell, PROMO Assessors Consultors

7.      6 març – Joan Jaile, Adaptar-se a la nova economia, el poder de les xarxes

8.      20 març – Miquel Jordà, Eurofirms

9.      27 març – Mercedes Pizarro, ICEX

10.   3 d’abril – Francesc Baqué, Bon Preu

11.   10 d’abril – Gemma Coll, CINC (Centre internacional de negocis de Catalunya)

 

 

Foment de l'emprenedoria
Girona, 27/01/14-30/01/14 i 6/02/14

L'Escola de Doctorat i la Càtedra de Joves Emprenedors van organitzar una activitat docent sota el nom "Foment de l'emprenedoria". L'objectiu d'aquesta va ser fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants de doctorat per tal que puguin emprendre projectes o negocis relacionats en el seu camp d'investigació.

Sessions informatives sobre la fórmula cooperativa
Girona, 14-11-2013

La Càtedra de Joves Emprenedors, juntament amb l'Àrea de Promoció i Ocupació de l'Ajuntament de Girona van organitzar 5 sessions sobre la fórmula cooperativa. L'objectiu d'aquestes sessions va ser estimular l'esperit emprenedor entre els estudiants i presentar el sistema cooperatiu com a mitjà per arrencar projectes col·lectius. Les sessions van ser impartides per experts de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

 

Taula rodona "Emprendre en primera persona": Saló de l'Emprenedoria
Girona, 31-10-2013

L'any 2013, Fira de Girona va organitzar la tercera edició del Saló de l’Emprenedoria conjuntament amb l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG) amb l’objectiu de potenciar, promoure i facilitar les iniciatives dels emprenedors i fomentar la interrelació per reactivar el teixit empresarial del nostre territori.

 

Dins aquest context, la Càtedra de Joves Emprenedors va col·laborat en aquesta tercera edició , organitzant una taula rodona que sota el títol “Emprendre en primera persona”, Anna Carabús (Xai Pigallat), Francesc López (Cervesa WHIM) i Carme Vilà (Naturaki.com) van explicar la seva experiència personal com a emprenedors.

 

 

CURS 2012-2013

 

Curs amb reconeixement de crèdits: Simulador de negoci
Girona, 07-03-2013 a 16-05-2013
Partint del conveni signat entre la facultat d’Econòmiques i l’empresa Wintowinpartners, la Càtedra Bancaja-Incyde per a joves emprenedors va oferir la possibilitat de participar en un joc de simulació de negocis. La participació es va fer mitjançant equips de 4-5 persones i es va treballar a través de una plataforma web. L’objectiu del simulador és el de dirigir en equip (fins a 5 persones) una empresa multinacional durant 6 exercicis fiscals (rondes setmanals), competint contra altres equips. Això va permetre als alumnes posar en pràctica tots els aspectes desenvolupats en la seva formació teòrica, consolidant els següents punts:
 • Treball en equip: aconseguir el màxim benefici en compartir punts de vista
 • Visió: entendre la interrelació entre els diferents aspectes del negoci
 • Estratègia: comprendre el negoci i la posició del mercat
 • Anàlisi: entendre xifres, estudiar el mercat i els competidors
 • Gestió: prendre decisions i veure el seu impacte en el compte de resultats
 • Processos: millorar-los per augmentar la rendibilitat
 • Competència: es competeix contra la resta d’equips

      
Jornades Professionalitzadores
Girona, 08-11-2012 a 09-05-2013

Objectius de les Jornades:

- Oferir als alumnes unes sessions d’orientació laboral on s’informi de les possibles sortides al mercat de treball que ofereixen les titulacions de la facultat.

- Relacionar les competències professionals que estan desenvolupant en les titulacions amb les que requereix el món laboral.

- Establir un contacte directe amb diferents professionals de l’àmbit econòmic i empresarial (àrees específiques de l'empresa: àrea comptable, àrea comercial, de recursos humans, entre d'altres; assessoria/gestoria; programes de beques; funció pública; organismes governamentals; investigació i docència)

Calendari:

Es van programar unes 12 sessions (conferències) de aproximadament 90 minuts,  cada 15 dies (de novembre a maig). Aquestes es van fer majoritàriament els dijous a les 12:00, per no interferir amb els horaris de classe.

Les diferents sessions i els professionals convidats es detallen a continuació:

 1. Judith Viader, Frit Ravich (8 de novembre)
 2. Octavi Serra, GVC Gaesco (22 de novembre)
 3. Fernando Escamilla i Jordi Timonet, BBVA (29 novembre)
 4. Montserrat Mont, ACC1Ó (13 de desembre)
 5. Martí Casanovas, Assessoria Casanovas (7 de febrer)
 6. Miquel Jordà, Eurofirms (21 de febrer)
 7. Àngels Xabadia i Raquel Robert, UdG  (7 de març)
 8. Julian Messina, Banc Mundial (12 de març)
 9. Mariona de Puig, Axxon (21 de març)
 10. Josep Lluís Ferrer, CEO i Fundador del BEC-Suïssa (4 d’abril)
 11. Francesc Baqué, Bon Preu (18 d’abril)
 12. Jaume Ventura, KPMG (25 d’abril)
 13. Anna Carabús, Xai Pigallat (9 de maig)

Les jornades anaven dirigides a estudiants dels darrers cursos de la Facultat: Llicenciatura, Diplomatura i Graus en ADE, Economia i CIF.

 

 

 

 

CURS 2011-2012

 

Conferència de Inspirit
Girona, Maig de 2012

Dídac Lee, CEO  de Inspirit y membre de la Junta del FC Barcelona. Dintre d’aquest cicle va tenir lloc una trobada amb en Dídac Lee. Els participants van tenir l’oportunitat de compartir reflexions, idees i dubtes sobre el procés d’emprendre. En Dídac va destacar sobre tot la importància de envoltar-se un bon equip.

   
Conferència de Danone
Girona, Maig de 2012

Juan José Gómez de Danone va venir a explicar com estan creant una nova divisió a l’empresa multinacional i les dificultats que té una gran empresa per poder emprendre nous projectes. En aquests casos el risc és molt alt perquè una mala decisió pot tenir conseqüències molt importants per a la reputació de la marca.


   
Conferència de OpenedMinds
Girona, Abril de 2012

Patricia Pachón i Eduardo Tarifa de OpenedMinds van explicar què els hi va portar a crear una empresa de distribució i com fan servir internet i les xarxes socials per augmentar la difusió de les marques que distribueixen. 


   
Conferència de Ecofriend
Girona, Abril de 2012

Marc Capilla va presentar el seu projecte Ecofriend, que va guanyar el premi YUZZ 2011 de la fundació Banesto al emprenedor més brillant. També va explicar les dificultats dels inicis de qualsevol empresa i els ajuts públics als quals es pot optar.


   

Conferència de Summattory
Girona, Abril de 2012

Francisco, fundador i gerent de Sumattory, una empresa dedicada a la fabricació de roba de gama alta per al ciclisme. Va explicar com va tenir la idea de fundar una empresa a partir del seu hobby que es muntar en bici. 


   

Cicle de conferències "De Girona al món" 2ª edició. Curs 2011-2012
Girona, 25 d'abril de 2012

Segona edició del programa dissenyat per donar a conèixer l'activitat empresarial de joves empresaris de l'entorn social de la Universitat de Girona. Conjuntament, es van realitzar conferències més formatives per introduir als estudiants en la necessitat de ser actius en diferents eines com les xarxes socials o internet com a part d'una estratègia d'èxit empresarial.

 


      
Conferència de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Gestió
Girona, 23 de desembre de 2011

El dia 15 de desembre va tenir lloc la conferència de la Associació Catalana de Comptabilitat i Gestió (ACCID) a la càtedra d'emprenedors de la UdG. La conferència va tenir dos parts diferenciades. En primer lloc, el catedràtic emèrit de economia financera de la UdG Joaquim Rabaseda va explicar l'origen i evolució de l'associació, així com els objectius i principals activitats. A continuació en Jordi Mercader va explicar la rellevància d'emprendre en el moment actual de crisi econòmica. Jordi Mercader és soci fundador de Mercaconsult, Mercafinances i Mercadigital, i director de l'àrea d'estratègia corporativa d'aquestes empreses. A més actua com business angel i col·laborador en IPI (Inversió Privada Informal) de ACC10. És conseller de Inveready, societat de capital de risc especialitzada en biotech, i de Mercaconsultsuport, empresa d'inversions. És docent en la Euncet (UPC) i col·labora en el màster en Aprendizaje e Innovación de la Escola Universitària del Maresme (UPF). A la conferència, va explicar que d'oportunitats sempre n'hi ha i que cal aprofitar-ho inclús en moments de crisi.


     
Conferència Jordi Mercader
Girona, 13 de desembre de 2011

Emprender: ¿vale la pena, ahora? Jordi Mercader, Soci fundador del Grup JMC, economista, consultor d'estratègia i professor de l'Euncet ens parlarà sobre la importància d’Emprendre en la situació econòmica actual. 

Facultat de Ciencies Econòmiques i empresarials. UdG


      
Conferència de Llagurt

Girona, 1 de desembre de 2011
El dia 1 de desembre les fundadores de Llagurt Ingrid Rahola i Gloria Salomó ens van explicar com van començar la seva activitat empresarial i com els valors personal afecten a la pressa de decisions i van conformant la cultura empresarial de l'empresa. Van destacar la importància de la confiança, i sobre tot de les persones amb qui es fan negocis.

     

Segueix-nos a Facebook
Girona, 28 de novembre de 2011
                      

La càtedra d'emprenedors ja te pàgina al Facebook! Segueix-nos!


     

Conferència Ferran Vendrell
Girona, 25 de novembre de 2011

Ferran Vendrell, professor de la UPC, va participar al cicle de conferències el dia 25 de novembre. Va parlar sobre la importància de la marca personal a Internet. Les xarxes socials poden ser molt útils per trobar una feina o per començar a desenvolupar una activitat professional o una empresa, a més és un recurs econòmic i fàcil d'utilitzar.


    

Conferència BDF Natural Ingredients
Girona, 23 de novembre de 2011

Sandra Arribas, sales managers de l’empresa BDF Natural Ingredients, va oferir una conferència sobre l'estratègia d'exportació de l'empresa de Ruidellots de la Selva. A més de parlar de la importància del producte, va destacar la importància de mantenir contacte directe amb els clients i la rellevància de les fires internacionals, com la Fi-Europe, on han estat presents enguany.


    

Conferència Christian Serarols
Girona, 9 de novembre de 2011

El passat dimecres, 9 de novembre va tenir lloc la inauguració del cicle de conferències d'enguany. L'encarregat d'obrir el cicle va ser el senyor Christian Serarols, director dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Girona. La presentació del cicle va ser a càrrec de la Degana de la facultat de Ciencies Econòmiques i Empresarials.


    

Cicle de conferències "De Girona al món" 1ª edició. Curs 2011-2012
Girona, 3 de novembre de 2011

El cicle d'enguany "De Girona al món" vol donar ressò a emprenedors gironins, residents a Girona i província, que des de diversos sectors i estan competint amb èxit en unes circumstàncies molt complicades i en un entorn cada vegada més competitiu. Per obrir el cicle de conferències el senyor Christian Serarols, Director dels serveis territorials del Departament d'empresa i Ocupació explicarà la seva experiència emprenedora


   

    

    

CURS 2010-2011

 

Entrega de Premis Bancaja 2011
Girona, 01 de Maig de 2011

Coorganitzadors:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Col·legi d'Economistes de Catalunya
 • Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials
 • Consell Social

Objectiu: Atorgar 3 premis als millors projectes de negoci emprenedors, seleccionats per un tribunal avaluador.


   
Curs: Com gestionar les idees. 2ª Edició
Girona, 08-03-2011 a 24-03-2011

Coorganitzador:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Objectiu: Aportar l'experiència de professionals en l'elaboració de plans d'empresa sobre projectes innovadors.


    
Estudi sobre l'emprenedoria en l'ensenyament secundari a les comarques gironines

Girona, 28-02-2011 a 30-05-2011

Organitzador: Càtedra de Joves Emprenedors UdG

Objectiu: Analitzar l'emprenedoria a les comarques gironines a través dels estudis de secundària que reben els joves i les seves habilitats personals.


   

Tertúlies per a joves emprenedors
Girona, 24-02-2011 a 19-05-2011

Coorganitzadors:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Col·legi d'Economistes de Catalunya

Objectiu: Fomentar l'emprenedoria entre el joves universitaris. Les tertúlies les protagonizaven diferents empresaris i personalitats de recorregut prestigi emprenedor.


    
Jocs d'Economia 2ª Edició

Girona, 01-02-2011 a 01-05-2011

Coorganitzadors:

 • Consell Social UdG
 • Renta 4
 • Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Instituts d'Ensenyament Secundari de les comarques gironines

Objectiu: Fomentar les capacitats emprenedores entre els joves estudiants de secundària.


    

      

     
 

 

CURS 2009-2010

 

Revista digital: L'Economat
Girona, 1 de Decembre de 2010

Creació de la revista digital L'Economat a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG

Coorganitzador:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG

      
Curs: Com gestionar les idees?
Girona, 18-10-2010 a 22-11-2010

Coorganitzador:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG

Col·laboradors:

 • Escola Politècnica Superior
 • Facultat de Lletres

      
Inauguració Aula de Formació per a Joves Emprenedors
Girona, 27 d'octubre de 2010

Coorganitzador:

 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG

     
Cicle de Conferències: Girona, indústrial i emprenedora
Girona, 18-02-2010 a 13-05-2010

Coorganitzadors:

 • Col·legi d’Economistes de Catalunya
 • Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

    
Jocs d'Economia 1a Edició
Girona, 01-02-2010 a 22-04-2010

Coorganitzadors:

 • Consell Social UdG
 • Renta 4
 • Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials