Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Jornades Doctorials Transfrontereres 2012

Pòster

Contacte

Recomanacions per a la creació del vostre pòster

 

L´objectiu d´un pòster és la presentació del treball de  la tesi en  un llenguatge estàndard per a no especialistes. No ha de ser un pòster com els que es presenten en un congrés o en un col·loqui científic.

És un exercici de comunicació

Us heu de posar en el lloc de la persona que el llegirà, que potser no entén res de la vostra especialitat: l´exposició i el vocabulari han de ser senzills i accessibles.

El pòster ha de ser pedagògic, ha de representar un encadenament lògic i no massa dens, ha de ser instructiu i atractiu.

 

El pòster ha de contenir:

- L´objectiu de l´estudi

- Els principals mètodes posats en obra

- Els resultats essencials obtinguts o previstos

- Les aplicacions del treball

- Les conclusions i les perspectives

- El títol de la tesi

- El nom i la fotografia del doctorand

- L'any d´inici de la  tesi

- El nom del laboratori i de la universitat a què pertany el doctorand

 Penseu a incloure-hi colors, gràfics, taules, dibuixos, fotos.... però tenint en compte de no voler posar-ho tot; un pòster ha de quedar airejat: el 50% de la seva superfície ha d´estar desocupada.

Utilitzeu caràcters prou  grans perquè el pòster es pugui llegir des d´una distància de 2-3metres.

 El format ha de ser:  A2  (42x60 cm)