Grup d’investigació en Economia Pública

Economia de l’educació superior

Contacte

Elena del Rey Canteli

Departament d'Economia
FCEE, Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17003 Girona, Spain

Tel. +34 972 41 87 49

 

Economia de l'educació superior

Asimetries d'informació i, en particular, l'existència de selecció adversa i risc moral són responsables de la impossibilitat d'endeutament dels estudiants en un mercat no intervingut. Quan els bancs ofereixen aquests productes, sol ser a instàncies del sector públic, que en molts casos es converteix en garant d'última instància o ofereix subvencions. La gestió directa d'aquests préstecs per part de l'estat té avantatges, sol tenir menors costos de gestió i recaptació (per exemple, poden utilitzar-se infraestructures desenvolupades per al pagament d'impostos per a gestionar les devolucions). A més, la intervenció del sector públic pot convertir els préstecs en sistemes de transferències intergeneracionals, en els quals cada generació adulta paga l'educació dels joves. D'aquesta manera els préstecs a estudiants poden gestionar-se com sistemes de pensions, però a la inversa, amb la prestació tenint lloc abans, i el pagament, en forma de cotització, després. Mentre que els efectes macroeconòmics de les pensions han rebut molta atenció, no així els possibles efectes d'un sistema de préstecs a estudiants d'aquestes característiques.