Grup d’investigació en Economia Pública

Mercats energètics

Contacte

Elena del Rey Canteli

Departament d'Economia
FCEE, Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17003 Girona, Spain

Tel. +34 972 41 87 49

 

Mercats energètics

Durant els últims vint anys, Europa ha vist moltes reformes dels seus mercats energètics en relació amb la desregulació, la liberalització i la internacionalització. Els resultats concrets fins a la data són una competència real en l'àmbit de la venda a l'engròs, una competència limitada per a la venda al detall i el manteniment de la regulació del monopoli natural per al transport. Així i tot, els problemes energètics no han desaparegut; al contrari, s'han aguditzat a causa de l’increment permanent de la demanda. Les preocupacions són nombroses i freqüentment contradictòries; per a assenyalar-ne algunes: preus justs, emissions de carboni, ús d'energies renovables, seguretat de proveïment, adequació dels recursos o fiabilitat (absència d'apagades).