Grup d’investigació en Economia Pública

Economia del medi ambient

Contacte

Elena del Rey Canteli

Departament d'Economia
FCEE, Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17003 Girona, Spain

Tel. +34 972 41 87 49

 

Economia del medi ambient

Actualment, la gestió dels recursos hídrics i el canvi climàtic són dos dels problemes més importants dins l'àmbit de l'Economia del Medi ambient i els Recursos Naturals a la nostra regió. La creixent competència urbana i industrial per l'ús dels recursos hídrics i la progressiva degradació dels ecosistemes aquàtics, fan necessari generar informació rellevant que faciliti la presa de decisions en les polítiques sobre els recursos hídrics, i que permeti invertir la insostenibilitat en l'ús d'aquests recursos, agreujada a causa de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En referència al canvi climàtic, el nostre grup pretén avançar en l'estudi de mesures de política mediambiental encaminades a la seva moderació, com l’adopció de tecnologies productives més netes o la potenciació del paper dels ecosistemes forestals com a embornals de carboni o la possible utilització de biocombustibles.