Grup d’investigació en Economia Pública

Decisions col·lectives i provisió de béns públics

Contacte

Elena del Rey Canteli

Departament d'Economia
FCEE, Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17003 Girona, Spain

Tel. +34 972 41 87 49

 

Decisions col·lectives i provisió de béns públics

En qualsevol problema d'elecció social hem de tenir en compte, directa o indirectament, l'opinió dels individus implicats en la decisió. No obstant això, les preferències individuals són, sovint, informació privada i asimètricament distribuïda entre els agents de la societat. No hi ha cap raó per a pensar que aquests individus revelen les seves veritables preferències. Un individu pot mentir si així s'assegura una millor alternativa. El comportament estratègic dels agents juga un paper crucial en molts problemes econòmics que involucren decisions sobre béns privats i béns públics. Decisions col·lectives que permetin aquest tipus de comportaments poden resultar insatisfactòries. La propietat de no manipulabilitat per grups (en anglès, “group strategy-proofness”) és una condició molt usada en la literatura per a evitar aquests comportaments i és primordial en el nostre projecte. Aquesta propietat assegura que cap individu per si sol ni cap grup d’individuus pot canviar l'elecció social al seu favor, falsificant les seves veritables preferències, independentment de com actuïn els altres.