Consell Social

Actuacions 2012

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Actuacions 2012

I/12. Estudi universitat-empresa ACUP/Consell Socials. El Consell Social de la UdG participa, juntament amb la resta Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes i ACUP, en un estudi sobre les relacions entre la universitat i l’empresa amb l’objectiu d’intensificar-les i millorar-les.

I/12. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat : 13a edició Premis Consell Social de la UdG, 10a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG. En aquesta edició s’hi incorporen com a col·laboradors els centres adscrits a la UdG EURAM i EUSES, que patrocinaran els nous premis en Salut i Esports i en Arts Visuals, respectivament. Lloc web dels Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat.

I/12. Seguiment del Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG. El Consell Social ha participat en els treballs de d’anàlisi, debat i definició de les línies d’actuació prioritàries en el període 2012-2013. El vicepresident del Consell Social ha presidit la comissió de l’àmbit 1 “Creació i transferència de coneixement” i el secretari ha actuat com a tal en la comissió de l’àmbit 3 “La universitat com a referent social”. A més, el Consell Social ha designat com a representants als senyors Manel Xifra, Jaume Fàbrega, Bru Pellissa i Pere Padrosa així com a la senyora Anna Albar, que han participat en els treballs de les comissions dels diferents àmbits definits per al Pla Estratègic. Pla Estratègic 2008-2013 de la Universitat de Girona.

 

II/12. Formació del Becaris de Transferència i Innovació. El Consell Social participa enguany també en la definició i el finançament de la formació que reben els becaris en el marc d’aquest convocatòria que arriba enguany a la seva 6a edició i als 143 becaris des del seu inici el curs 2006-2007. Durant el mes de febrer, els becaris participen en un curs ”d’emprenedoria, innovació i món empresarial” en el qual reben formació dobre creació d'empreses, transferència i finançament, màrqueting, estratègia empresarial i protecció del coneixement i també prenen contacte amb diferents casos d’èxit. El curs culmina en l’elaboració d’un projecte d’estratègia per a la comercialització d’un producte o servei, que es centra, preferentment, en algun projecte, idea o tecnologia del grup de recerca al qual es vincula el becari. Programa curs BTI.

 

III/12. Ajuts a la realització de projectes institucionals. la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social ha acordat transferir a diferents vicerectorats de la universitat un total de 30.628,50€ a càrrec dels pressupost del Consell Social per al 2012 per donar suport a la realització a la UdG de la competició internacional de robòtica per a estudiants First LEGO League (5.000€), al Projecte “Pis Amic”, en el marc del qual estudiants de la UdG conviuen amb persones amb síndrome de Down o altres discapacitats psíquiques (7.628,50€) i a la catalogació de la biblioteca que el filòsof Raimon Pannikkar va cedir a la UdG (18.000€).

 

IV/12. Programa Tempus IV. El president del Consell Social ha participat, amb una presentació sobre les relacions de la universitat amb la societat, en la visita d'estudi a la Universitat de Girona dels participants al projecte LMPSM - Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour intervenir auprès des publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan, en el marc del Programa Tempus IV de la Unió Europea.

 

V/12. Consorci de Vivers d'Empresa Territorials. El 3 de maig es va reunir el plenari d'aquesta entitat, que ha comptat sempre amb el suport del Consell Social. En aquesta sessió es va delimitar la coordinació amb la xarxa de promoció econòmica de la Diputació de Girona, que assumirà la comunicació interna i externa entre les diferents entitats consorciades ila priorització dels projectes d'intrnacionalització per part de la direcció del Consorci. Així mateix, es va acordar també reforçar els ponts de col·laboració amb el Parc Cientific i Tecnològic de la Universitat de Girona.  

V/12. Estudi universitat-empresa ACUP/Consells Socials. Des de finals de 2012, el Consell Social de la UdG participa, juntament amb la resta de consells socials de les universitats públiques catalanes i la secretaria d'ACUP, en l'elaboració d'un estudi sobre les relacions entre la universitat i l'empresa amb l'objectiu d'intendificar-les i millorar-les. Els treballs han resultat en la redacció de l'informe "La relació universitat-empresa a Catalunya", document que ha de facilitar coneixement sobre la interacció universitat-empresa a Catalunya, per obtenir una anàlisi de l'estat de la qüestió al nostre país i facilitar informació substantiva per als decisors i agents que interactuen en aquest camp d'activitat.
 

VI/12. Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat. El divendres 17 de juny es va celebrar, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, l'acte de lliurament del 12a edició d'aquests premis que han assolit enguany un nou rècord de participació, amb 312 treballs elaborats per 317 estudiants de 93 centres d'ensenyament secundari de les comarques gironines, l'Osona, el Vallès Oriental i el Maresme. Treballs premiats 2012.

  

VII/12. Projecte Rossinyol. El Consell de Govern de la UdG, en sessió 5/12 de 27 de juliol, ha aprovat la creació del "Gabinet de Mentoria Social : Projecte Rossinyol" com a altre estructura de recerca, per "crear un marc adequat que doti d'estabilitat i ordeni la feina feta fins avui i la que ha de desenvolupar-se en le futur" i per "la conveniència de reconèixer la tasca realitzada i d'ordenar-la per garantir-ne la seva continuació en el futur". La missió del Gabinet serà promoure la recerca en l'àmbit de la mentoria, tant en general com particularment la que té a veure amb els sectors desfavorits. Els seus objectius serna també consolidar el projecte Rossinyol de la UdG, com a eina de servei als municipis gironins, explicar i oferir assessorament a les universitats i institucions que vulguin implementar programes similars i oferir un espai de trobada i d'intercanvi amb totes les institucions que vulguin treballar per la inclusio social, cultural i lingüística. Un representant del Consell Social serà membre del òrgan col·legiat de govern d'aquesta estructura de recerca. Acord de creació del "Gabinet de Mentoria Social : Projecte Rossinyol".

VII/12- Becaris de transferència i innovació (BTI). El Ple del Consell Social ha aprovat la setena edició d'aquesta convocatòria de beques que vol reforçar la transferència dels grups de recerca de la UdG, especialment la dels membres de la xarxa Tecnio i també crear un perfil formatiu orientat a la transferència i a la innovació. En aquesta edició, s'han convocat 18 beques, 11 per als centres Tecnio, 3 per a les unitats dels Serveis Tècnics de Rercerca i 4 a distribuir entre els grups de recerca de la UdG de forma competitiva. Convocatòria BTI 2012-2013.

 

IX/12. Distinció Jaume Vicens Vives. El Govern de la Generalitat ha atorgat la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària a la Càtedra Ferrater Mora per la difusió de l’obra i la Biblioteca de Ferrater Mora, pel debat i la reflexió que han aportat la llarga llista de convidats que durant vint anys han passat per les sessions de la Càtedra Ferrater Mora i per la plataforma on line i les activitats paral·leles de debat, reflexió i suport a la docència i a l’estudi de la Filosofia que la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani organitza o col·labora  Aquesta distinció reconeix la proposta de candidatura elevada enguany pel president del Consell Social previ acord del Ple d'aquest òrgan en sessió 2/12 de 27 de juliol de 2012.

 

X/12. Comissions Delegades del Consell de Govern. Els membres del Consell Social que participen en el Consell de Govern s`han integrat en les seves comissions delegades d’acord amb el nou article 66.bis dels Estatuts de la UdG  i de l'acord del Consell de Govern en la seva sessió núm. 4/12 de 31 de maig de 2012 que vaa aprovar el seu reglament. La creació de les comissió delegades de Personal, de Docència i de Recerca, Transferència i Doctorat és un dels resultats de les propostes de millora formulades per part de la Comissió de Governança de la UdG per facilitar el bon govern de la institució.

X/12. Programa Universitat-Empresa de FemCAT. Una delegació de la UdG ha participat, junt amb representants d’altres universitats catalanes en la 6a edició del Programa Universitat-Empresa impulsat per la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT.  A partir d’una reunió del passat mes d’abril entre representants de la Fundació, la rectora i el president del Consell Social, la UdG es va incorporar al programa Universitat-empresa en el qual ja participaven la UB, la UPF i la UVic i al qual també s’integren la UPF i la UdL. Aquest programa vol fomentar el coneixement mutu, aportar als universitaris una comprensió de primera mà sobre els reptes i la situació d’empreses catalanes i als empresaris i empresàries una visió detallada de les instal·lacions i projectes universitaris. Amb aquest objectiu s’organitzen visites d’universitaris a empreses així com visites d’empresaris a les Universitat. En aquesta edició es van visitar les empreses Casademont (Bonmatí), Metalquimia (Girona), Grupo SIFU (L’Hospitalet) i Ros Roca (Tàrrega) els dies 16, 17 i 18 d’octubre.

X/12. Jornadas de les Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Els diess 25 i 26 d’octubre s'han celebrat aquestes jornades anuals, organitzades enguany, conjuntament, pels consells socials de les universitats catalanes. Les jornades s'han centrat en el govern de les universitats, amb el lema “Gobernanza universitària : ¿evolución o revolución” i han reunit personalitats de primera línia, entre d’altres: Manuel Trajtenberg, president del Comitè de Planificació i Pressupostos del Consell per a l’Educació Superior d’Israel, Marja Makarow, vicepresidenta de l’Acadèmia de Finlàndia i de l’Aalto University;  o Israel Ruiz, vicepresident de finances i tresorer del Massachussets Institute of Technology (MIT).

 

XI/12. Projecte Rossinyol. Durant el mes de novembre s'han realitzat les festes inicials de la setena edició del Projecte Rossinyol als 10 municipis on està implantat:  Banyoles, La Bisbal, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols.El Projecte Rossinyol de la UdG és un projecte d’acció  i de sensibilització social que aporta als municipis els recursos més valuosos de la universitat: coneixement per una banda,  i un equip humà al servei de la inclusió social, per l’altra. El Projecte Rossinyol s’ha anat vertebrant a redós de dues branques en diàleg costant: per una banda el projecte de mentoria basat en l’acció voluntària d’estudiants universitaris de totes les facultats de la UdG i per l’altra, l’establiment d’una línia de recerca sobre mentoria que abraça tant l’àmbit nacional com l’internacional. Aquesta línia, compta amb un reconeixement notable i té una posició destacada en el sí de la xarxa  (Nightingale Mentoring Network) que gestiona i controla la qualitat de projectes similars a tot Europa. Aquest curs es compta amb 98 mentors, que han estat seleccionats d'entre 263 alumnes de la UdG inscrits i que acompanyaran nois i noies de 31 centres educatius. Des de 2006, el Projecte Rossinyol ha establert prop de 400 parelles entre estudiants de la UdG i alumnes de primària i secundària de les comarques gironines. Projecte Rossinyol.