Oficina de Relacions Exteriors

Projectes propis

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors

Mòdul 20 
Campus Montilivi acces mapa
17071 GIRONA
Tel. 972 41 80 28
Fax 972 41 80 31
cap.ore@udg.edu

Projectes ORE i línies de treball

Línies de treball

 

A banda, informar, tramitar, assessorar i gestionar els programes i convenis de mobilitat i d'internacionalització proposats pel PDI de la nostra Universitat, l’ORE afegeix a la seva activitat altres accions. En ocasions és la del rol de “partner” en  projectes institucionals i/o administratius en col·laboració amb altres institucions d’ensenyament superior i/o organismes de l’àmbit de l’ensenyament universitari, tant nacionals com internacionals. En d'altres és la de generadora d'activitats pròpies.