Recerca a la UdG

Detall

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17071 GIRONA Enllaç al mapa de situació

Tel. 972 41 82 51
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Línia de recerca: Arts i intervenció social. Aportacions de les arts a l’aprenentatge- servei. (ApS)

Recerques centrades en projectes d’intervenció, experimentació i investigació mediats per la creació artística en àmbits socials. Models d’intervenció artística entroncats al desenvolupament humà, Arteràpia i expressions simbòliques mitjançant les produccions artístiques. Les arts com a eines per a la reinserció i la transformació social. Projectes d’educació de les arts i utilitat social, de servei a la comunitat i organitzats en base a l’aprenentatge servei. Serveis voluntaris a la comunitat, adquisició i transferència d’aprenentatges artístics. Les arts com a transformació, construcció d’identitats, reconeixement, comunicació, motor de creixement i generador de canvis.

Codis UNESCO vinculats

Codi UNESCO Nom
5801.99Altres
6104.99Altres (especificar)
6301.02Relacions culturals