Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Senders cap a la sostenibilitat

Senders cap a la sostenibilitat, enfortint la pràctica - Brasil

 

OBJECTIU:Continuació del projecte de construcció d'una xarxa solidària entre empresaris locals i famílies d'agricultors tradicionals a través de la neutralització de les emissions de CO2 generades per l'activitat turística de la regió.
SOL·LICITANT: Rubén Javier Mur Torrentó
CONTACTE: Rubén Javier Mur Torrentó
CORREU ELECTRÒNIC:  rubenjavier.mur@udg.edu
CONTRAPART: Associació Movimiento Mecenas da Vida
UBICACIÓ: Serra Grande - Bahia (Brasil)
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 3.950€ Mobilitat: 4.830€ (3 estudiants i 4 estudiantes)