Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Creació d’una xarxa global d’I+D

Creació d’una xarxa global d’I+D. Plataforma web per a la distribució i disseny d’ajudes tècniques per a discapacitats

 

OBJECTIU:Creació d'una base de dades disponible i editable a través d'internet que permeti recollir els dissenys que es tenen actualment i que serveixi com a plataforma de disseny de nous productes i millora dels que es produeixen actualment. Introducció dels dissenys a la plataforma. Projecte per donar a conèixer la nostra eina per tal que centres productius puguin fer ús dels dissenys.
SOL·LICITANT: Joan Andreu Mayugo Majó
CONTACTE: Joan Andreu Mayugo Majó
CORREU ELECTRÒNIC:  ja.mayugo@udg.edu
CONTRAPART: Gestora de Recursos pel Desenvolupament - GERDD
UBICACIÓ: Cuba - Guatemala - Uruguay
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 7.000€ 

 

Informació sobre com col·laborar amb el projecte: http://globalidat.udg.edu/poster/poster_udg_globalidat.jpg