Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Reforç tècnic institucional

Reforç tècnic institucional per la consecució de la sostenibilitat dels sistemes renovables - Equador

 

OBJECTIU:Participació en la creació de la primera Unidad Integral de Energías Renovables (UIEE.RR) d'àmbit públic de l'estat equatorià, per tal de garantir la sostenibilitat dels sistemes instal·lats a la regió sud de la província, dotant-los de les eines, els recursos i les capacitats per portar-ho a terme.
SOL·LICITANT: Isaac Pérez Sanz
CONTACTE: Isaac Pérez Sanz
CORREU ELECTRÒNIC:  girona@esf-cat.org
CONTRAPART: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.
UBICACIÓ: EQUADOR
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 14.380€ Mobilitat: 1.750€ (2 estudiants EPS + 1 estudianta EPS)