Cooperem 6

  Twitter UdGcooperem   Pàgina de Facebook

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació

M. Rosa Terradellas

Equip redacció

Sílvia Lloveras

Pau Planas

Ivette Carner

Pau Blasco

Fotografies

Fons fotogràfic OCD

Disseny web

Albert Vergés

Servei Informàtic

Disseny logo

Marc Vicens

Servei de Publicacions

Correcció

Servei de Llengües Modernes

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17003, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

<

Cooperem 6

jornades ocud
La Universitat de Girona acull les II Jornades de l’OCUD-CRUE  

Les II Jornades OCUD-CRUE celebrades a la Universitat de Girona els passats dies 20 i 21 d'octubre van servir per posar en comú les polítiques i actuacions de les universitats espanyoles en matèria de cooperació per al desenvolupament.

L'Oficina de Cooperació de la UdG va participar en dues taules rodones proposades per els organitzadors: la responsable de l'Oficina, Sílvia Lloveras, va presentar el projecte d'oficina 2.0, i va participar en el debat sobre "la Cooperació Universitària per al Desenvolupament en l'Espai Europeu d'Educació Superior". També es va comptar amb la participació de la Vicerectora d'Estudiants, Cooperació i Igualtat de la UdG, M.Rosa Terradellas, en els actes d'inauguració ofiacial, conclusions i clausura.

Durant les jornades, es va fer un balanç de la posada en marxa del programa conjunt de cooperació amb la universitat d’Haití, i es van marcar les mesures i els passos a seguir per reconèixer les activitats de cooperació dins el marc universitari (incloent-les dins les activitats professionals i acadèmiques, enfortint les estructures institucionals, apostant per les aplicacions on-line i la filosofia 2.0, i cercant en general un treball més conjunt entre totes les universitats aprofitant les eines que ofereix l’OCUD).

Partint de la constatació que, en molt pocs anys, la cooperació universitària i científica ha evolucionat enormement, es va assenyalar la necessitat d’apostar per la cooperació sud-sud i la cooperació triangular, per la qualitat i per la “cooperació” per fer cooperació. Es va posar de relleu també l’avanç en la coordinació amb el Ministeri de Ciència i Innovació i l’AECID en la creació d’instruments per reconèixer la Investigació, la Innovació i els estudis sobre desenvolupament. 

Durant les Jornades també es va dedicar un espai a parlar del treball en xarxa, posant l’accent en la importància que les xarxes generin les seves pròpies bases de dades específiques i que incloguin la participació d’altres organismes col·laboradors.

Finalment, es va posar també sobre la taula la conveniència que té, per a les universitats, la participació en la concreció dels Marcs d’Associació dels diferents països en vies de desenvolupament, amb la finalitat que aquests integrin propostes d’investigació i innovació per al desenvolupament, i que es contribueixi en l’elaboració d’una estratègia global en ciència i tecnologia i innovació per al desenvolupament, mitjançant la creació d’una àrea de coneixement en desenvolupament per tal que aquests coneixements siguin considerats de manera específica.

 sanefa    
barca
Tretze projectes es beneficiaran d'ajuts en la convocatòria d'aquest any

La IX Convocatòria d'Ajuts per a la Cooperació d'aquest 2011 va resoldre repartir la quantia de 71.744,77 euros entre un total de 13 projectes solidaris impulsats per diferents grups de cooperació de la Universitat de Girona.

Els ajuts aniran destinats tant a projectes consolidats (de llarga trajectòria a la UdG), com a projectes iniciats (amb ajuts rebuts en anteriors convocatòries). Una part dels ajuts (15.435,00€) també aniran destinats a cobrir les despeses de la mobilitat

Per sectors, un total de 33 estudiants de primer, segon cicle i de grau, 28 professors 3 membres del PAS en seran els beneficiats.

Pel que fa a les destinacions, els ajuts es reparteixen per diversos països de Centreamèrica (Equador, Nicaragua, Guatemala), del Carib (República Dominicana) de Sudamèrica (Brasil, Xile, Perú), d'Àfrica (Algèria), d'Àsia (India), i per primer cop també a Catalunya (Salt i Girona). Es tracta de projectes que abarquen àmbits tan diversos com el mediambiental (Reforç per la consecució de la sostenibilitat dels sistemes renovables), l'educatiu (estimular la creativitat i l'esperit crític als infants, alfabetització de les comunitats indígenes), el cultural (Protecció i difusió del patrimoni històric) o el sanitari (projectes de fisioteràpia), passant també per iniciatives d'intervenció arquitectònica, de tallers infantils o de creació d'una xarxa global d'I+D.

Podeu consultar els detalls dels ajuts otorgats en aquesta pàgina.

sanefa 
reunió mèxicTrobada amb universitats centreamericanes per preparar un projecte regional sobre aigua i sanejament

La darrera setmana del mes d’agost, el catedràtic d’Enginyeria Química Manel Poch i la Vicerectora delegada d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, M. Rosa Terradellas, van assistir com a coordinadors a una trobada amb universitats centreamericanes per preparar un projecte regional sobre aigua i sanejament. En aquesta iniciativa hi participen la Universitat de Girona (UdG), la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (UNA), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua), mitjançant el CIRA (Centro de Investigación en Recursos Acuáticos) i la Universidad de El Salvador (UES).

Durant la trobada, finançada per l’AECID, es van analitzar les prioritats de Nicaragua i El Salvador en temes d’aigua i sanejament, amb l’objectiu de poder presentar una acció integrada a quatre anys sobre aquesta temàtica. El treball preliminar es va presentar a la Autoridad Nacional de Agua (ANA), al Ministeri de Medi Ambient, a ENACAL i a la pròpia AECID. Tots els organismes i institucions van coincidir en la oportunitat del projecte i amb la necessitat de portar a terme les propostes de formació, recerca i transferència de coneixement que s’hi plantegen.

Està previst que el proper 19 de desembre visitin la Universitat de Girona la doctora Martha Orozco de la UNA i la Katherine Vaumman de la UNAN-Managua, i el CIRA, per completar el projecte.

sanefa   
apadrina un aviProp de tres-cents estudiants ja han participat en el programa de crèdits per activitats solidàries

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix des de fa un any "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat. D'aquesta manera, els estudiants interessats en obtenir crèdits per activitats solidàries poden realitzar algun dels diferents cursos teòrics que s'ofereixen durant els dos semestres (Seminari Visions d'Amèrica Llatina, Curs de Cooperació, Programa Joves Promotors de la Salut, entre d'altres) i, posteriorment, participar en activitats solidàries que diverses entitats i ONG's gironines proposen de realitzar.

Des d'inicis d'any, al voltant de tres-cents estudiants de la UdG ja s'han apuntat a aquest programa. Pel que fa a l'oferta de les activitats, que es va ampliant i renovant cada curs, en aquests moments es compta amb més de 50 propostes per part d'una vintena d'entitats. Les activitats abasten diferents àmbits de cooperació i solidaritat (educatiu, social, mediambiental, ajuda als discapacitats...), i són proposades per entitats com ara Creu Roja, GRAMC, Càritas o Mou-te en Bici.

sanefa 

haití

Es concedeix un ajut de 35.000 euros al PCI de Haití

L'ajut de l’AECID, concedit aquest mes d'octubre, permetrà contribuir a la reconstrucció del sistema universitari d'Haití. L’acció preparatòria que es durà a terme es desenvoluparà mitjançant dos seminaris de diagnosis per tal d’identificar les necessitats del sistema universitari d’Haití des de la perspectiva d’una gestió universitària que sigui més eficient i eficaç. Hi participarà la Universitat de Girona, la Universitat de Granada, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, la Universitat d'Alcalà i la Universitat de l'Estat d'Haití. L’objectiu dels seminaris, previstos de realitzar durant el febrer i el maig a Haití i a Espanya, és poder preparar una acció integrada que permeti planificar durant els propers quatre anys millores tant en la formació com en el desenvolupament d’eines i recursos que propiciïn la modernització de la gestió de la Universitat d'Haití.

sanefa 
alfons martinellLa Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG rep un ajut CAP de l'AECID

 

El projecte, "Investigación sobre las características específicas de los impactos que la dimensión cultural aporta al desarrollo", rebrà un ajut de 70.000,00 €  a través de la Convocatòria Oberta Permanent 2011 de l'AECID, tal i com consta en la resolució d'aquest mes de novembre. Concretament, l'ajuda concedida s'inclou en la línia B de la CAP, centrada en la investigació i estudis per al desenvolupament. La durada del projecte serà de divuit mesos i es desenvoluparà a Espanya i a Colòmbia.

Les subvencions de la CAP tenen com a objectiu el finançament de projectes d'iniciativa particular en matèria de cooperació al desenvolupament, com ara la promoció econòmica i social, cultural, tècnica, científica, professional, assistencial, de sensibilització i difusió de la cooperació internacional per al desenvolupament.

El projecte, impulsat per Alfons Martinell, director de la Càtedra, vol aportar la voluntat d'incorporar, des de la cooperació i la investigació universitària, un procés de consolidació conceptual en l'àmbit de la cultura i el desenvolupament, i una voluntat d'investigar les característiques específiques dels impactes i contribucions de la cultura en el desenvolupament. L'evolució dels resultats de diferents estudis i investigacions realitzades els darrers anys apunten a la necessitat d'aprofundir en les formes de presentar evidències i impactes que la dimensió cultural aporta al desenvolupament. El projecte, per tant, s'emmarca en la voluntat de posar el coneixement acumulat en les darreres dècades sobre les relacions entre cultura i desenvolupament al servei de la cooperació.

A banda d'aquest ajut, la Càtedra UNESCO comptarà també amb un ajut de 298.660$ per part del Fons del Mil·lenni (FODM) per al projecte "Aprender de la experiencia práctica para sistematizar el ámbito de cultura y desarrollo", que finalitza el juny de 2013. També comptarà amb dos PCI 2011: "Consolidación de un Laboratorio iberoamericano de investigación sobre cultura y desarrollo" (Concedits el capítol 4: 67.500€, i el capítol 7: 6.000€), i "Acción preparatoria para el fortalecimiento institucional en la dimensión cultural del desarrollo" (Concedit el capítol 4: 35.000€).