Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

Publicacions XID ABP

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

Publicacions XID ABP

Carme Arpí, Pilar Àvila, Marissa Baraldés, Helena Benito, Pere Boadas, María Jesús Gutiérrez del Moral, Marta Orts, Ricard Rigall i Torrent, i Carles Rostan (2013). "Evaluación de las metodologías activas de aprendizaje frente a las metodologías expositivas unidireccionales: resultados de un estudio basado en una escala de implicación (engagement)". IV Congrés Internacional UNIVEST.

 

Carme Arpí, Pilar Àvila, Marissa Baraldés, Helena Benito, Pere Boadas, María Jesús Gutiérrez del Moral, Marta Orts, Ricard Rigall i Torrent, i Carles Rostan (2013). "La evaluación del engagement de los estudiantes a las actividades académicas en el caso del método ABP y otros métodos de aprendizaje activo frente a las metodologías docentes tradicionales". Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (X Foro). 


Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012). "El ABP: origen, modelos y técnicas afines". Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 14-18. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X

 

Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012). "La implementación y transferibilidad del ABP". Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 24-28. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X

 

Orts, M. (2012). "El ABP como alternativa metodológica en el modelo de educación competencial del siglo XXI”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 12-13. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X

 

Orts, M.; Luz, E.; Falgàs; D. (2012). "Consideraciones sobre la fundamentación psicopedagógica del ABP: Aspectos esenciales”. Aula de Innovación Educativa, núm. 216, novembre, pàgines 19-23. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X

 

Orts, Marta (2012). "Luis Albert Branda. Bebiendo en las fuentes del ABP". Guix. Elements d’acció educativa, núm. 388, octubre. Barcelona: Graó. ISSN: 0213-8581

 

Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012). "Un estudi pilot per a l'avaluació de l'aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d'enganxament. Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Basat en Problemes". 3es Jornades de Bones Pràctiques Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. Universitat de Girona.

 

Arpí, C.; Àvila Castells, P.; Baraldés, M.; Benito, H.; Gutiérrez del Moral, M.J.; Orts Alís, M.; Rigall i Torrent, R.; Rostan, C. (2012). "L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament. Estudi pilot". VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat.  

 

Orts, Marta (2012). "Luis Albert Branda. Bebiendo en las fuentes del ABP". Aula de Innovación Educativa, núm. 215, octubre. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X

 

Rigall i Torrent, R. (2013). Bridging the gap between elementary and advanced approaches to teaching adverse selection. International Review of Economics Education, 12, 12-19.

 

Baraldés M., Benito H., Rigall i Torrent, R., (2011) . Integrating project based learning in the business and economics curriculum: A case study from the Universitat de Girona. Economics Network.

 

Arpí i Miró, C., Àvila i Castells, P., Orts i Alís, M., Rigall i Torrent, R., Rostan i Sánchez, C. (2011) . Les actes de reunió de grup (ARG) com a eina de seguiment, avaluació i informació del treball dels estudiants en contextos de treball amb ABP.III Congrés Internacional Univest'11. "L'autogestió de l'aprenentatge". Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. Universitat de Girona.

 

Rigall i Torrent, R. (2011). Using problem-based learning for introducing producer theory and market structure in intermediate microeconomics. International Review of Economics Education.

 

Arpí i Miró, C., Àvila i Castells, P., Orts i Alís, M., Rigall i Torrent, R., Rostan i Sánchez, C. (2011) . Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge basat en problemes.2es Jornades de Bones Pràctiques. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. Universitat de Girona.

 

Orts, M. (2011). L'aprenentatge basat en problemes (ABP). De la teoria a la pràctica: una experiència amb un grup nombrós d'estudiants. Barcelona: Graó. [Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement d'experiències innovadores en formació inicial del professorat, 3a edició, 2010].

 

Arpí i Miró, C.  Àvila i Castells, P.,  Orts i Alís, M., Rigall i Torrent, R., Rostan i Sánchez, C. (2010) . Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge basat en problemes.1ª Jornada de Bones Pràctiques. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach. Universitat de Girona.

 

Ruda González, A., Arpí Miró, C., Fabregat Gesa, R., Montoro Moreno, L. (2010). Las redes de innovación docente de la Universidad de Girona. La perspectiva de los coordinadores. VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Nous espais de qualitat en edudació superior. Una anàlisi comparada i de tendències.