Cooperem 5

  Twitter UdGcooperem   Pàgina de Facebook

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació

M. Rosa Terradellas

Equip redacció

Sílvia Lloveras

Pau Planas

Ivette Carner

Pau Blasco

Fotografies

Fons fotogràfic OCD

Disseny web

Albert Vergés

Servei Informàtic

Disseny logo

Marc Vicens

Servei de Publicacions

Correcció

Servei de Llengües Modernes

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17003, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

<

Cooperem 5

L'entrevista. Maria Rosa Terradellas, Vicerrectora delegada d'Estudiants, Cooperació i Igualtat.
Maria Rosa Terradellas Amb quins països/àrees/àmbits s’està treballant més actualment a la UdG? Hi ha hagut canvis al llarg dels anys? 
A la UdG darrerament estem treballant en molts països i en molts àmbits diferenciats. El que m’agradaria fer notar especialment és que la cooperació s’ha anat transformant en un doble sentit, de projectes plantejats des d’una perspectiva més individual a una perspectiva més institucional i interdisciplinària i de projectes més centrats en la participació amb d’altres actors de cooperació a projectes més centrats en l’enfortiment de les universitats dels països en vies de desenvolupament.
Això s’ha produït per diversos factors. D’una part, he de dir que les universitats com a actors de cooperació al desenvolupament hem anat cercant el nostre lloc en el món de la cooperació, de manera que la nostra incidència en aquest àmbit es vagi centrant en allò que ens és propi, la formació, la recerca i la transferència de coneixement. De l’altra pels canvis generats en les pròpies agències de cooperació, tant la catalana, l’ACCD, com l’espanyola, l’AECID, les quals han anat transformant les seves convocatòries, de manera que els projectes que s’impulsin no siguin estrictament de cooperació acadèmica sinó que aquesta cooperació incideixi realment en el desenvolupament.
Ara mateix per tant, la UdG té projectes a molts països tant a Amèrica com Nicaragua, El Salvador, Equador, Cuba, Brasil, Argentina, Xile, com a l’Àfrica mediterrània: Marroc, Argèlia, l’Àfrica subsahariana: Senegal, Camerun, Moçambic, Madagascar, Guinea Equatorial, Burkina Faso, Etiòpia, o l’Àsia, a l’Índia.
Pel que fa als àmbits, són molt diversos, des de l’educació, al disseny industrial, l’arquitectura, el Turisme, les enginyeries, la medicina, l’infermeria, l’aigua, el turisme, el medi ambient, el patrimoni cultural, la robòtica, etc.
Fins i tot encara entre aquests projectes podríem diferenciar aquells que es centren més en la transferència de coneixement, moltes vegades relacionats amb treballs de fi carrera i vinculats a entitats de base d’aquells més centrats en l’àmbit universitari i més vinculats a l’enfortiment de la docència, la recerca i la gestió universitària. 
 
Quin creus que és l’horitzó cap on s’encamina la cooperació i la solidaritat en l’àmbit universitari?
Crec que és el que acabo d’assenyalar, més centrat en projectes institucionals i interdisciplinaris i plantejats a més llarg termini. La veritat és que a això ens està ajudant molt les convocatòries que està traient l’AECID, enguany n’ha tret dues de noves, una centrada en promoure que els estudiants realitzin els treballs de fi de carrera en països en vies de desenvolupament cotutorizats per una universitat del sud i l’altra la convocatòria que ha tret per promoure que les universitats de països del sud s’enforteixin promovent que el seu professorat pugui formar-se en màsters i doctorats a les nostres universitats finançats per l’AECID. La diferència actual és que ara la sol•licitud la fa la universitat del sud i ha de proposar sis candidats que es formaran en les línies estratègiques en les que es volen enfortir. Per tant, el compromís deixa de ser individual per convertir-se en institucional, a més la durada pot ser de quatre anys, la qual cosa permet que en aquest període es formin 24 persones i millorin els seus índexs de formació a la vegada que poden anar establint vincles de recerca amb les nostres universitats.
Al mateix temps, està a punt de sortir la nova convocatòria del PCI, que planteja canvis importants. Ara es passa a finançar bàsicament accions integrades a quatre anys vista que poden incloure formació, recerca i infraestructures i amb un volum de finançament considerable. A més s’està plantejant un nou sistema de treball de manera que no totes les aportacions siguin fetes per universitats del nord sinó que es facin amb triangulació entre universitats del nord i universitats més potents i a enfortir-se del sud.
 
La UdG forma part de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Quina és l’actuació que es fa des d’aquesta associació en matèria de cooperació?
Bé, fa poc, el gener de 2011, vam aprovar el Pla de Cooperació Universitària al Desenvolupament 2011-2015 de l’ACUP. En ell hi hem dissenyat totes les actuacions que ens plantegem porta a terme conjuntament. En aquest moment potser el més destacat són els projectes amb què treballem conjuntament a Senegal, Camerun, Guinea Equatorial, Moçambic i Madagascar sobre millora de la gestió universitària i tecnologia. També estem preparant un projecte per treballar a Haití.
I des de la Xarxa Vives?
Des de la Xarxa Vives, a través de la Comissió de Solidaritat, durant aquests darrers anys hem estat treballant amb el projecte Algèria Universitats, PAU, amb 15 institucions universitàries de l’Oest d’Algèria. La UdG hem treballat en aquest projecte bàsicament en temes d’arqueologia i turisme amb les universitats de Tlemcen i Adrar. Si bé aquest projecte continuarà i s’hi vol donar una dimensió més àmplia actuant a tot Algèria, sobretot per què el govern d’allà ha comprovat els resultats assolits a la zona oest, amb la Xarxa estem preparant un projecte amb diverses universitats de Moçambic, que encara no està definit però que s’adreçarà a diversos àmbits, l’educació, la salut, l’enginyeria, el turisme, l’agricultura, l’arquitectura, etc.
 
Els àmbits institucionals com ara la Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE) de la CRUE poden semblar una mica allunyats o desconeguts. Quines són les aportacions que es fa des de la UdG en aquests organismes? En quines accions o projectes estàs participant actualment?
Bé, cal a dir que la UdG hi té una participació rellevant. Jo mateixa actualment soc la secretària en funcions de la subcomissió de cooperació d’aquesta Comissió, i per aquest fet em correspon representar a les universitats espanyoles a molts òrgans de cooperació com són la Comisión de Cooperación de l’Estat Espanyol, moltes de les subcomissions d’aquesta comissió, o d’altres comissions que crea l’AECID per treballar aspectes de la cooperació al desenvolupament.
Des d’aquí sí que vull dir que aquesta subcomissió de CICUE treballa intensament i ha aportat en aquests darrers anys moltes millores en aquest àmbit, com poden ser l’elaboració del codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació, les propostes d’actuació en situacions d’emergència; els canvis en els instruments que promou l’AECID, el debat amb el MCCIN o l’ANEP per tal que les activitats de recerca en cooperació siguin reconegudes, o els treballs que està ara portant a terme sobre l’avaluació de la cooperació i sobre la formació en cooperació al desenvolupament en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o els grups de treball en què participen uns quants membres d’aquesta comissió sobre educació per al desenvolupament, gènere i desenvolupament o ciència i innovació per al desenvolupament. 
 
Espots per promocionar els grups de cooperació

Aquest mes d’abril s'han publicat a la web de cooperació els sis espots que s’han editat per tal de promoure les tasques solidàries que els grups de cooperació de la UdG duen a terme amb el finançament que surt de la convocatòria anual d'ajuts de l'OCD. 

Els espots, editats per Marc Planas, promocionaran projectes consolidats o iniciats representatius de les diferents àrees geogràfiques i àmbits d'actuació que conformen la cooperació a la UdG.  

Els projectes que s'han escollit són els següients: "Enfortiment d’iniciatives ecoturístiques comunitàries a la ribera del riu Napo" (Enginyeria Sense Fronteres), "Projecte de menjador social a Jujuy" (Centre Cristià Universitari), "Patrimoni arqueològic als territoris del Sàhara Occidental" (Grup de Recerca al Sahara Occidental), "Construcció d’un molí de gra per la millora de la producció agrícola i enfortiment del treball de la dona" (Àfrica Viva), "Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques per a discapacitats" (Joan Andreu Mayugo) i "Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC" (Eduard Muntaner).

 

Diada de la solidaritat

haimaPer primera vegada a la nostra universitat, l’Oficina de Cooperació, juntament amb la Coordinadora d’ONG’s Solidàries i els grups de cooperació de la universitat, han dut a terme la celebració d'una jornada universitària dedicada a la Solidaritat.

La festa es va fer el passat 14 d’abril, i va consistir en la realització diversos tallers i actes a diferents punts de la Facultat de Ciències.

Durant tot el matí i fins a les quatre de la tarda hi van haver parades d’entitats solidàries, i una carpa on es va servir te. Durant el matí, també es van projectar documentals i es van realitzar conferències, tallers i jocs organitzats pels grups de cooperació. 

A partir de les quatre de la tarda, un campionat de padel a les instal·lacions esportives de Montilivi va ser un bon motiu per recollir la quantitat de 720 euros per Haití.

Esperem que l'èxit d'aquesta primera diada sigui el punt d'arrancada per poder-la repetir cada any.

 

 

 

 

Una delegació de les universitats de Murcia i Girona visita la Universitat de las Ciències i Arts de Chiapas (UNICACH), la UNICH , i el Col.legi de la Frontera Sur de Mèxic. 

reunió Chiapas La visita s’inscriu en el procés de disseny d’un pla de cooperació per a l’enfortiment institucional de la Facultat de Biologia i del Centre d’Estudis Superiors de Mèxic i Centreamèrica de la UNICACH, amb la participació d’ECOSUR i la UNICH, com a projecte pilot en el marc del nou Programa de Cooperació Interuniversitària a Espanya i Mèxic per a l’enfortiment institucional d’universitats situades en estats de baix índex de desenvolupament humà.
El programa s’impulsa mitjançant la cooperació triangular entre universitats espanyoles (Murcia i la UdG) i universitats mexicanes de major desenvolupament. El programa es fonamenta en el marc d’actuació de la cooperació oficial bilateral entre Espanya i Mèxic.
La delegació de la Universitat de Girona, formada per M. Rosa Terradellas, Vicerectora delegada d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, i per Antoni Vilà Mancebo, va participar en dos seminaris, un a Tuxtla Gutiérrez i l’altre a San Cristòbal de las Casas. En aquests, les universitats de Murcia i de Girona van treballar intensament amb les autoritats i el professorat de la UNICACH, de l’UNICH i del Col.legi de la Frontera Sur per transformar el màster de Ciències Socials i Humanitats del CESMECA de l’UNICACH en un màster Interuniversitari i interdisciplinari i per crear un màster de biologia. En ambdós projectes, les universitats de Murcia i Girona treballaran de manera coordinada, tot i que la primera es centrarà més en els temes de biologia i la UdG en els temes de ciències socials.
 

Exposició fotogràfica itinerant

exposició ulls cooperant L’exposició de les fotografies presentades al concurs “amb ulls de cooperant” té un caràcter itinerant i s'ha anat instal•lant a diferents facultats de la universitat. Durant els mesos de gener, febrer i març les fotografies han estat exposades a l’edifici del CIAE i a la Facultat de Lletres, i a partir del 22 de març, i fins el 5 d’abril, es van poder visitar a la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Durant la Festa de la Solidaritat també es va poder veure exposada a l'entrada de la facultat de Ciències.

Les fotografies premiades en aquest primer concurs fotogràfic han estat: “Tots fent Farinha de Mandioca” de Rubén Javier Mur (premi categoria retrat), i “Medina” de Bernat Llauradó (premi categoria paisatge). Els premis han consistit en una aportació de 300 euros, que hauran de destinar-se en els projectes de cooperació dels guanyadors (Projecte “Mirades quotidianes de la certificació Turisme CO2 al Brasil” i projecte “Disseny allotjament a Baulemane”). Hi ha hagut, també, un tercer premi accèssit de la categoria paisatge per a “Escletxes de vida” d’Irene Solà, consistent en 200 euros que revertiran sobre el projecte “Inventari patrimoni a l’Oasis Ferkla”.

 

 

El rector de la Universitat Cheikh Anta Diop visita la UdG

 

El rector de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), Saliou Ndiave, el vicerector de cooperació;  Pape  Alioune Ndao; i el vicerector de Recerca, Ben Sikina Toguebaye,  van  visitar la Universitat de Girona aquest mes de març amb l'objectiu de tancar un conveni de col·laboració en matèria de depuració d'aigües residuals, foment del turisme cultural, i immigració. Durant l’estada de tres dies va poder visitar el Parc Científic i Tecnològic,  l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), el laboratori de robòtica submarina  i el Laboratori d'Enginyeria Química Industrial (Lequia) i va mantenir diverses reunions amb una trentena de professors i investigadors de la UdG.

La relació entre la UdG y la UCAD es va iniciar en les trobades internacionals Universitats amb Àfrica, celebrades el 2008 a Madrid i Maputo, i a través del Programa de Desenvolupament Institucional i Formació en Gestió Universitària, organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) l’any 2009, de manera que al juny d’aquest any , el vicerector de Cooperació de la UCAD,  ja va tenir l’oportunitat de visitar la UdG i va suggerir la possibilitat de dur a terme projectes conjunts que permetessin enfortir la seva universitat en docència, gestió i investigació, millorar els seus índexs d’impacte i poder-se constituir en un referent a nivell africà per millorar el desenvolupament del seu país a nivell general i regional. En aquests moments la UdG compta amb una ajut d’una acció preparatòria de l’AECID per impulsar aquest projecte i ara sol·licitarà una acció integrada per desenvolupar-lo.