Portal de Docència

Xarxes d'innovació docent

Xarxes d'innovació docent

Les xarxes d’innovació docent (XDI), impulsades pel Pla marc de formació del personal docent i investigador de la UdG 2009-2013, afavoreixen un tipus de formació docent fonamentat en l’intercanvi i la reflexió dels mateixos professors sobre la docència que imparteixen.


En aquests moments hi ha sis xarxes que treballen temàtiques diferents:

  •  Aprenentatge basat en problemes
  •  Aprenentatge basat en projectes
  •  Aprenentatge cooperatiu
  •  Aprenentatge reflexiu
  •  Avaluació
  • TIC i docència