Seu Electrònica de la Universitat de Girona

Eleccions

Eleccions

Aquest és l’espai d’eleccions de la Universitat. En el mateix podràs veure el calendari electoral, accedir als documents del procés electoral, veure els plantejaments de les diferents candidatures i finalment també podràs votar mitjançant la urna virtual el dia assenyalat.

Eleccions Data inici procés Estat del procés
Eleccions Sindicals Comitè d'Empresa PAS Laboral 10/01/2019 Obert
Consell d'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) (sector estudiants) 17/01/2019 Obert
Consell d'Institut de Química Computacional i Catàlisi (sector estudiants) 17/01/2019 Obert
Consell de Departament d'Empresa (sector PDI no doctor a temps parcial) 17/01/2019 Obert
Consell de Departament de Dret Públic (sector PDI no doctor a temps parcial) 17/01/2019 Obert
Director/a de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) 17/01/2019 Obert
Director/a del Departament de Pedagogia 17/01/2019 Obert
Director/a del Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del producte 17/01/2019 Obert
Director/a del Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial 17/01/2019 Obert
Director/a del Departament de Biologia 17/01/2019 Obert
Degà/Degana de la Facultat de Medicina 17/01/2019 Obert