GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-llista

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

Materials de: Càlcul - Operacions

alt-materialsReferència: CL-OP-01
Presentació. Les operacions numèriques

alt-materialsReferència: CL-OP-02
Primeres activitats d'afegir i treure

alt-materialsReferència: CL-OP-03
El joc del tren

alt-materialsReferència: CL-OP-04
La màquina de canviar quantitats

alt-materialsReferència: CL-OP-05
Activitats d'afegir i treure amb materials

alt-materialsReferència: CL-OP-06
Activitats de sumes i restes. Primers simbolismes

alt-materialsReferència: CL-OP-07
Balança numèrica “el mico”

alt-materialsReferència: CL-OP-08
Un joc de càlcul amb daus i altres activitats

alt-materialsReferència: CL-OP-10
Capses de sumar

alt-materialsReferència: CL-OP-11
Capses de restar

alt-materialsReferència: CL-OP-12
Joc del garatge. Diversos nivells

alt-materialsReferència: CL-OP-13
Materials per inventar activitats lúdiques de càlcul

alt-materialsReferència: CL-OP-14
Mostra d'activitats per iniciar el càlcul escrit

alt-materialsReferència: CL-OP-15
El joc de l'autobús

alt-materialsReferència: CL-OP-16
Material numèric de G. Mialaret

alt-materialsReferència: CL-OP-17
Patrons numèrics, nivell 1 “La granota saltadora”

alt-materialsReferència: CL-OP-18
Restes i altres operacions en forma inversa

alt-materialsReferència: CL-OP-19
Primeres sumes i restes amb reglets. Descomposicions. Càlcul mental

alt-materialsReferència: CL-OP-20
Càlcul mental amb calculadora

alt-materialsReferència: CL-OP-21
Amb els reglets: La suma i la resta, operacions inverses

alt-materialsReferència: CL-OP-22
Cinta numèrica per les operacions

alt-materialsReferència: CL-OP-23
Taules de multiplicar amb suport visual

alt-materialsReferència: CL-OP-24
Joc “les nou caselles” i altres activitats per fer descomposicions

alt-materialsReferència: CL-OP-25
Joc de "la capsa sorpresa"

alt-materialsReferència: CL-OP-26
Petites investigacions numèriques amb els reglets

alt-materialsReferència: CL-OP-27
Joc “tanca la capsa" i puzles numèrics

alt-materialsReferència: CL-OP-28
Dòmino, bingo i cartes i daus per fer càlcul mental

alt-materialsReferència: CL-OP-29
La multiplicació i la seva inversa la divisió

alt-materialsReferència: CL-OP-30
La taula de multiplicar: un conjunt organitzat de patrons

alt-materialsReferència: CL-OP-31
Amb reglets i altres materials, multiplicar per 10, 100, 1000...

alt-materialsReferència: CL-OP-32
“Carrera dels números”, "La roda" i altres jocs de càlcul mental

alt-materialsReferència: CL-OP-33
Multiplicacions, combinacions, i diagrames d’arbre

alt-materialsReferència: CL-OP-34
Descomposició factorial de nombres. Equivalències entre productes

alt-materialsReferència: CL-OP-35
La cinta i el panell numèric per les operacions

alt-materialsReferència: CL-OP-36
Diversos patrons númerics. Nivell 2

alt-materialsReferència: CL-OP-37
Un materials per introduir la divisió

alt-materialsReferència: CL-OP-38
Trencaclosques d’operacions.

alt-materialsReferència: CL-OP-39
El significat real de cada operació

alt-materialsReferència: CL-OP-40
Àbacs per operacions amb desenes i centenes

alt-materialsReferència: CL-OP-41
Mostra de diversos llenguatges pel càlcul escrit

alt-materialsReferència: CL-OP-42
Propietats de la multiplicació i la divisió. Paper de l'1 i del 0

alt-materialsReferència: CL-OP-43
Multiplicació i divisió de números grans amb els reglets. El residu

alt-materialsReferència: CL-OP-44
Activitats de càlcul amb estimació del resultat

alt-materialsReferència: CL-OP-45
Algorismes de suma i resta. Proposta per investigar algunes restes

alt-materialsReferència: CL-OP-46
Moltes operacions diverses per conèixer els nombres. Nivell 1

alt-materialsReferència: CL-OP-47
Dominos i triminos de mutiplicar i dividir

alt-materialsReferència: CL-OP-48
Jocs amb calculadora amb nombres enters

alt-materialsReferència: CL-OP-49
Un mirada anticipada als nombres negatius

alt-materialsReferència: CL-OP-50
Jocs i activitats de sumes i restes amb nombres positius i negatius

alt-materialsReferència: CL-OP-51
Primeres operacions amb nombres decimals: suma i resta

alt-materialsReferència: CL-OP-52
Relacions i operacions senzilles amb fraccions

alt-materialsReferència: CL-OP-53
Les fraccions com a operadors, amb objectes i dibuixos

alt-materialsReferència: CL-OP-54
Materials per multiplicar i dividir fraccions per un número

alt-materialsReferència: CL-OP-55
Jocs de cartes amb fraccions

alt-materialsReferència: CL-OP-56
El disc de “les parts d’un nombre”

alt-materialsReferència: CL-OP-57
La fracció d'una fracció. Multiplicar i dividir fraccions

alt-materialsReferència: CL-OP-58
Descobertes prèvies a la suma i la resta de fraccions

alt-materialsReferència: CL-OP-59
Suma i resta de fraccions amb diversos materials

alt-materialsReferència: CL-OP-60
Jocs amb calculadora per operacions amb decimals

alt-materialsReferència: CL-OP-61
Bingo i activitats per multiplicar i dividir decimals

alt-materialsReferència: CL-OP-62
Diversos algorismes i diagrames per la multiplicació i divisió

alt-materialsReferència: CL-OP-63
La divisió entera. La calculadora i el càlcul del residu

alt-materialsReferència: CL-OP-64
Amb reglets numèrics: La llei de creixement dels quadrats

alt-materialsReferència: CL-OP-65
Noció experimental de l'arrel quadrada

alt-materialsReferència: CL-OP-66
El quadrat de la suma de dos nombres

alt-materialsReferència: CL-OP-67
La llei de creixement dels cubs

alt-materialsReferència: CL-OP-68
El cub de la suma de dos nombres

alt-materialsReferència: CL-OP-69
Materials per introduir la proporcionalitat

alt-materialsReferència: CL-OP-70
Regla de tres i altres càlculs de proporcions

alt-materialsReferència: CL-OP-71
La proporcionalitat directa i les ombres

alt-materialsReferència: CL-OP-72
Materials i activitats per la representació a escala

alt-materialsReferència: CL-OP-73
Introducció a la proporcionalitat inversa

alt-materialsReferència: CL-OP-74
"La botigueta". Percentatges i descomptes

alt-materialsReferència: CL-OP-75
Introducció als percentatges, i aplicació als gràfics de sector

alt-materialsReferència: CL-OP-76
Aplicacions de percentatges a diverses situacions pràctiques

alt-materialsReferència: CL-OP-77
Un material antic pel cub de la suma de dos i de tres nombres

alt-materialsReferència: CL-OP-78
Dòminos i jocs per consolidar les potències i arrels quadrades

alt-materialsReferència: CL-OP-79
Moltes operacions per conèixer millor els nombres. Nivell 2

alt-materialsReferència: CL-OP-80
Activitats de càlcul recreatives i curiositats numèriques

alt-materialsReferència: CL-OP-81
Operacions combinades, amb parèntesis

alt-materialsReferència: CL-OP-82
Col·lecció d'exercicis per fer "dictat d'operacions"

alt-materialsReferència: CL-OP-83
Patrons numèrics de model progressiu. Nivell 3

alt-materialsReferència: CL-OP-84
L'operació de restar un nombre negatiu

alt-materialsReferència: CL-OP-85
Una proposta per la multiplicació de nombres positius i negatius

alt-materialsReferència: CL-OP-86
Activitats per descobrir estratègies de càlcul

alt-materialsReferència: CL-OP-87
Petites investigacions en el món dels nombres

alt-materialsReferència: CL-OP-88
Investigant algunes propietats d'operacions amb la calculadora

alt-materialsReferència: CL-OP-89
Triminós múltiples, dòminos "combi" i de percentatges

alt-materialsReferència: CL-OP-92
Dòmino d’introducció a l’àlgebra