GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-llista

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

Materials de: Geometria - Línies i figures

alt-materialsReferència: GE-LF-02
Descoberta de línies a l'entorn

alt-materialsReferència: GE-LF-03
Materials per representar línies

alt-materialsReferència: GE-LF-04
Comparació de figures amb el material "Pavacolor"

alt-materialsReferència: GE-LF-06
Línies obertes o tancades

alt-materialsReferència: GE-LF-08
Pissarra magnètica per construir figures

alt-materialsReferència: GE-LF-09
Figures planes i línia del seu contorn

alt-materialsReferència: GE-LF-10
Cartrons "figures i fons"

alt-materialsReferència: GE-LF-11
Material per associar figures planes i volums

alt-materialsReferència: GE-LF-12
"Organicolor": treball de la creativitat

alt-materialsReferència: GE-LF-13
Un diagrama per classificar figures planes

alt-materialsReferència: GE-LF-14
Paral·lelograms amb metacrilat

alt-materialsReferència: GE-LF-15
Bossa de polígons

alt-materialsReferència: GE-LF-16
Construcció de polígons plegant paper

alt-materialsReferència: GE-LF-18
Geoplans

alt-materialsReferència: GE-LF-19
Diagonals dels polígons

alt-materialsReferència: GE-LF-21
Suma dels angles d'un triangle

alt-materialsReferència: GE-LF-22
Activitats de compondre i descompondre figures planes

alt-materialsReferència: GE-LF-23
"Isolites" per composició i descomposició de figures

alt-materialsReferència: GE-LF-24
Angles exteriors i interiors dels polígons

alt-materialsReferència: GE-LF-26
Joc de Tauler "Ortogón"

alt-materialsReferència: GE-LF-30
Una activitat a partir d'un hexàgon regular

alt-materialsReferència: GE-LF-31
Puzles senzills per als més petits

alt-materialsReferència: GE-LF-32
Puzle "tangram lògic"

alt-materialsReferència: GE-LF-33
Puzle "Formas" en tres nivells de dificultat

alt-materialsReferència: GE-LF-34
Diversos "tangrams" de la Societat Thales

alt-materialsReferència: GE-LF-35
Puzle anomenat "brick by brick"

alt-materialsReferència: GE-LF-36
Puzles "Pentaminos", "Kataminos" i "IQ"

alt-materialsReferència: GE-LF-38
"Art’quadrat", "Celda" i altres puzles

alt-materialsReferència: GE-LF-40
Puzles curvilinis: ovalat, circular i altres

alt-materialsReferència: GE-LF-42
Puzles antics, especials i diversos