If the contents are not translated, you can use the automatic translator

School of Doctoral Studies

Program description

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua (curs 2017-2018)

Objectius

El Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Aquest doctorat presenta un programa coherent, i alhora divers, que proporcionarà l’entorn òptim per a la formació d’investigadors: una xarxa d’equips i línies de recerca connectats entre si, amb projecció nacional i internacional, coordinats per l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona i sota l’empara del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA, vegeu www.e-mta.eu). La proposta ambiciona esdevenir un doctorat de referència a Catalunya en temes d’aigua. Amb aquest objectiu, a part d’investigadors de diversos instituts i departaments de la Universitat de Girona (UdG), també hi participen l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i dos centres del CSIC, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA).