Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Informació general

Informació General

Metodologia

Per tal d'incidir en el desenvolupament de competències centrades en la formació de cooperants i voluntaris a la UdG, s'ha optat per aplicar la metodologia centrada en l'aprenentatge servei (APS), que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats, actituds i valors.

En l'APS es barreja, en una mateixa actuació, intencionalitat pedagògica i solidaritat. D'aquesta manera, en la formació de cooperants queda vinculada tant la teoria com la pràctica.

La pràctica es porta a terme en col·laboració amb entitats de voluntariat i ONG's que treballen en l'àmbit local o bé a nivell internacional, i comporta que els estudiants tinguin la possibilitat de treballar sobre el terreny i en equip a nivell interdisciplinar, i reflexionar sobre els coneixements teòrics tractats en els cursos.

Crèdits ECTS

Dins l'oferta de crèdits amb reconeixement acadèmic en els estudis de Grau, l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix "crèdits de participació en activitats solidàries i de cooperació" a través de la realització de cursos i sessions pràctiques de voluntariat.

A partir del reconeixement acadèmic de la formació i altres activitats acadèmiques en l’àmbit de la cooperació modificat en el Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol, s’estableix que tots els plans d’estudis universitaris de grau oficials han de contemplar la possibilitat de reconeixement d’almenys 6 crèdits amb activitats universitàries, entre les que es troben aquelles solidàries i de cooperació.

L'obtenció d'aquests crèdits es fa mitjançant la combinació de la construcció de coneixements i desenvolupament d'habilitats i actituds a nivell teòric i pràctic.

Inscripcions

La inscripció als cursos de Formació i la participació en les diferents modalitats d'Activitats Solidaries és totalment gratuïta; els estudiants només heu d'abonar la convalidació dels crèdits a la Secretaria de la vostra Facultat o Escola.

 

Experiències dels Estudiants en Activitats Solidàries


 


El voluntariat universitari a la UdG   Projecte Pisos Solidaris de Salt
     


 


SAMANTHA BARTOLOMÉ - PROJECTE APADRINA UN AVI amb Càritas Girona   AIDA CABA - TALLER D'ÈXIT ESCOLAR de l'Ajuntament de Girona
     


 

 


LAURA ROBADO - Pràctiques a la FUNDACIÓ RAMON NOGUERA  


 


El voluntariado universitario en la UdG   Projecte Pisos Solidaris de Salt
     


 


SAMANTHA BARTOLOMÉ - PROJECTE APADRINA UN AVI amb Càritas Girona   AIDA CABA - TALLER D'ÈXIT ESCOLAR de l'Ajuntament de Girona
     
 


LAURA ROBADO - Pràctiques a la FUNDACIÓ RAMON NOGUERA  

 

SAMANTHA BARTOLOMÉ - PROJECTE APADRINA UN AVI amb Càritas Girona   AIDA CABA - TALLER D'ÈXIT ESCOLAR de l'Ajuntament de Girona
     

 

LAURA ROBADO - Pràctiques a la FUNDACIÓ RAMON NOGUERA   Projecte Pisos Solidaris de Salt
Formació i Activitats Solidàries

Hi ha 3 modalitats diferents a l'hora de dur a terme les pràctiques, que no són excloents les unes amb les altres: Cooperació Internacional, Activitats Solidàries (en alguna entitat) i Activitats Solidàries Puntuals.

  

Cooperació Internacional

El reconeixement de crèdits es realitzarà tal com consta a la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau aprovada a aquest efecte pel Consell de Govern, núm. 5/09 de 28 de maig de 2009, de la Universitat de Girona.

Per la participació en algun dels projectes de cooperació que rebin ajut de la Convocatòria d'Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG es reconeixeran crèdits segons la duració de l'estada:

estades d'entre 2 setmanes i 1 mes estades d'1 a 3 mesos estades de més de 3 mesos
2 crèdits ECTS 4 crèdits ECTS 6 crèdits ECTS

Cronologia dels projectes de Cooperació

Video grups de Cooperació

 

     
Enfortiment d’iniciatives ecoturístiques comunitàries a la ribera del riu Napo.  Enginyeria Sense Fronteres. 04:06 min.
 
Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Patrimoni arqueològic als territoris del Sàhara Occidental. Grup de Recerca al Sahara Occidental. 04:37min.   Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques per a discapacitats. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Projecte de Menjador Social a Jujuy. Centre Cristià Universitari. 03:25 min.   Construcció d’un molí de gra per la millora de la producció agrícola i enfortiment del treball de la dona. Àfrica Viva. 03:49 min.

 

     
Fortalecimiento de iniciativas ecoturísticas comunitarias en la ribera del río Napo.  Ingeniería Sin Fronteras. 04:06 min.
 
Estimulando la creatividad y el pensamiento crítico de los niños de Shanti Bhavan a través de las TIC. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Patrimonio arqueológico en los territorios del Sahara Occidental. Grupo de Investigación en el Sahara Occidental. 04:37min.   Creación de una Red global de I+D de ayudas técnicas par  discapacitados. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Proyecto de Comedor Social en Jujuy. Centro Cristiano Universitario. 03:25 min.   Construcción de un molino de grano para la mejora de la producción agrícola y fortalecimiento del trabajo de la mujer. Àfrica Viva. 03:49 min.

 

     
Strengthening community ecotourism initiatives on the banks of Napo River.  Engineers Without Borders. 04:06 min.
 
Stimulating creativity and critical thinking of children of Shanti Bhavan through ICT. Eduard Muntaner. 04.25 min.
     
     

 
     
Archaeological heritage in the Western Sahara territories. Research Group on Western Sahara. 04:37min.   Creating a R & D global network of technical aids for disabled people. Joan Andreu Mayugo. 04:16 min.
     
     

 
     
Social Dining Project in Jujuy. University Christian Center. 03:25 min.   Construction of a grain mill to improve agricultural production and strengthening the work of women. Àfrica Viva. 03:49 min.
Preguntes Freqüents

On m’he d’adreçar en cas de dubte sobre algun curs o activitat?

A l’Oficina de Cooperació, per telèfon (972 41 80 77) o per correu electrònic.

Puc començar les activitats solidàries abans de realitzar algun dels cursos de formació?

Sí, no hi ha cap problema. Nosaltres et guardem totes les teves hores d’activitats solidàries o d’activitats puntuals fins que realitzis un curs de 25 hores i et puguem convalidar els crèdits.

Quant costa participar en algun curs o activitat solidària?

Són gratuïts. Tal com estipula l’Estatut de l’Estudiant (ME, 2010), tota l’oferta de cursos i activitats solidàries i puntuals ha de ser gratuïta. Tingues en compte, però, que el reconeixement de crèdits implica un cost establert per la secretaria acadèmica de la teva facultat/escola.

He de fer la Formació i les Activitats Solidàries o Puntuals durant el mateix any acadèmic?

No, no cal. Pots completar la teva participació en el programa d’activitats solidàries durant tota la teva estada a la UdG. Ara bé, et recomanem que acabis un bloc d’hores abans de passar de curs per tal de poder sol·licitar el reconeixement dels crèdits durant el període de convalidacions que marqui la secretaria acadèmica de la teva facultat/escola.

Com puc inscriure'm als cursos o a les activitats?

Fàcilment, per mitjà del nostre formulari d’inscripció en línia. Només cal que seleccionis quin curs o activitat vols fer i sol·licitar la inscripció. Recorda’t d’introduir prèviament el teu nom d’usuari i la contrasenya. A partir d’aquest moment, rebrem la teva sol·licitud i iniciarem el procés.

No sé si m’he inscrit correctament

Un cop hagis clicat l’opció “Sol·licitar inscripció” has de rebre el missatge “La sol·licitud ha estat efectuada amb èxit” a la mateixa finestra del teu navegador, i això voldrà dir que ja estàs inscrit/a. Si, per contra, t’apareix algun missatge d’error, posa’t en contacte amb nosaltres per telèfon (972 41 80 77) o per correu electrònic.

Com puc consultar les noves ofertes de cursos i activitats solidàries o puntuals?

A l’apartat “Notícies” del nostre web i a la intranet d’estudiant. També actualitzem aquesta informació als nostres comptes a Facebook i Twitter.

Què he de fer per convalidar els crèdits?

Un cop t’hàgim incorporat el bloc de crèdits superats, trobaràs l’opció de sol·licitar-ne el reconeixement des de la pestanya “Reconeixement de crèdits” a través de la Secretaria en Xarxa. Tingues en compte, però, que sol·licitar el reconeixement de crèdits té un cost marcat per la Secretaria Acadèmica de la teva facultat/escola. 

No recordo les dates i l’horari de l'activitat

Ho pots consultar a la mateixa fitxa de l'activitat. També pots preguntar-ho al responsable/a de l'Activitat un cop s’hagi posat en contacte amb tu.  Si tens qualsevol altre dubte t’has de dirigir a l’Oficina de Cooperació.

Em vull donar de baixa d’un curs o d’una activitat. Què he de fer?

Avisar a l’Oficina de Cooperació per telèfon (972 41 80 77) o per correu electrònic. Només nosaltres tenim accés a la teva informació acadèmica.