Consell Social

Actuacions 2011

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Actuacions 2011

I/11. Premis per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat : 12a edició Premis Consell Social de la UdG, 9a edició Premis COAC d'Arquitectura. El Consell Social de la UdG, juntament amb la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), ha convocat enguany aquests premis que tenen l'objectiu de promoure la recerca dels estudiants de batxillerat i la UdG. Lloc web dels Premis a treballs de recerca de batxillerat.

I/11. Convocatòria 2011 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha fet pública la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Bases.

I/11. Conveni amb AQU Catalunya per a la 4a enquesta d'inserció laboral dels graduats universitaris. El Ple del Consell Social va aprovar la signatura d'un Conveni amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la realització de la 4e edició d'aquesta enquesta, que prendrà com a població els graduats i graduades l'any 2007. La participació del Consell Social de la Universitat de Girona es concreta en el finançament de l'estudi de camp, amb 19.041,53€, i en la integració de la bases de dades d'nserció laboral a l'UNEIX. Des de l'any 2001 AQU Catalunya i les universitats catalanes realitzen triennalment l'enquesta conjunta d'inserció laboral per conèixer, entre altres qüestions, els temps, la qualitat i les vies d'inserció dels graduats i graduades així com el seu grau de satisfacció respecta a la formació rebuda. AQU Catalunya. Inserció. Enquesta 2011.

I/11. Integració dels acords del Consell Social al BOUdG. Amb la incorporació dels acords del Ple 3/10 de 18 d'octubres s'inicia la integració dels acord del Consell Social al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG) . A partir d'aquesta sessió s'atorgarà la preceptiva publicitat a tots els acords del ple i de les comissions d'aquest òrgan a traés d'aquest mitjà, configurat amb el suport del Consell Social. BOUdG.

 

II/11. First Lego League. El Consell Social ha donat suport a la celebració d'aquesta competició d'abast internacional a l'Escola Politècnica Superior de la UdG. El seu objectiu es el de promoure, entre joves de 10 a 16 anys, el sentiment d'aprenentatge mentre se'ls ajuda a divertir-se amb la ciència i la tecnologia, trobant solucions reals a problemes de la societat actual, mitjançant l'elaborció de projectes científics i la construcció i programació de robots autònoms. First Lego LeagueUdG. Recull de notícies. Gran èxit de la First Lego League a la UdG.

II/11. Premis extraordinaris de les titulacions de la UdG. El Consell Social finança cada any l'expedició del títol i del Suplement Europeu al Títol  a aquells estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari en els estudis impartits per la Universitat de Girona. El nom dels premiats s'ha fet públic mitjançant un anunci a la premsa.

II/11. Consorci dels Vivers d'Empreses Territorials de la Demarcació de Girona. En el marc del Consell Plenari d'aquesta entitat que vol fomentar la creació de noves empreses de base tecnològica i de serveis al llarg del territori, potenciant l’interès per l’emprenedoria entre la població més jove. el Consell Social ha renovat el seu suport fer possible el manteniment de la seva localització al Parc Científic i Tecnològic en un context d'aposta per per la continuïtat de l'entitat, per una transició ordenada en la seva direcció, amb una integració més gran amb la UdG i amb la implicació i el lideratge del Parc Científic i Tencològic de la UdG. Consorci dels Vivers d'Empreses Territorials de la Demarcació de Girona.

 

IV/11. Resolució de la Convocatòria 2011 d'ajuts del Consell Social. El Consell Social ha resolt la seva convocatòria anual d'ajuts per a activitats de projecció impulsades per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, càtedres o centres de la xarxa Tecnio de la UdG que comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines. Enguany, la convocatòria, amb una dotació total de 60.000 €, dóna suport a la realització de 26 activitats. Resolució de convocatòria 2011 d'ajuts del Consell Social.

IV/11. Suport a UNIVEST 2011. El Consell Social ha atorgat un ajut per a la realització del Tercer Congrés Internacional UNIVEST : "l'autogestió de l'aprenentatge", que es celebrarà el 16 i el 17 de juny de 2011. UNIVEST 2011 consolida l'existència d'un espai destinat a l'intercanvi d'idees i a la reflexió al voltant del procés d'ensenyament i aprenentatge que té lloc a la universitat i que situa l'estudiant en el centre de tot el seu desenvolupament. El Consell Socal ja ha donat suport a UNIVEST en les seves dues edicions anteriors, dels anys 2008 i 2009 i el president del Consell Social forma part del Comitè d'Honor del congrés. UNIVEST 2011.

IV/11. Suport a UdiGital.edu.  El Consell Social ha atorgat un ajut per a la implementació del Projecte UdGital.edu. UdiGital és una altra estructura de recerca en l’àmbit TIC-Media, creada per acord del Consell de Govern de la UdG,  integrada per nou grups de recerca multidisciplinaris i que vol esdevenir una estructura de recerca de referència al sud d’Europa que aportarà projectes d’alt valor afegit a l’entorn socioeconòmic en l’àmbit TIC-Media i generarà coneixement per al foment de la innovació dins el territori. Una de les primeres iniciatives d’UdGital ha estat UdiGital.edu, que neix amb una doble missió: per un costat, la missió d’apropar la Universitat a la societat, fent difusió de les darreres tecnologies en l’àmbit TIC i multimèdia, a través de tallers, exposicions i conferències destinades a diferents públics, i per un altre, la missió de promoure el talent i la innovació i apostar per activitats que utilitzin tecnologies molt actuals i que tinguin un fort contingut d’innovació educativa. UdiGital.edu vol apropar la recerca en especial als nens i joves, per tal que en el futur tinguin la capacitat de generar noves idees, nous projectes, i de generar els canvis tecnològics, socials i culturals que els tocarà viure. UdiGital.edu

 

V/11. Effective mentoring : 2nd European Mentoring Conference. El Consell Social ha participat en aquestes jornades, obertes a la societat, que pretenen mostrar i intercanviar experiències d'èxit de programes de mentoria a nivell internacional. Les Jornades han estat organitzades pels responsables del Projecte Rossinyol de la UdG, que compta amb el suport del Consell Social.2nd European Mentoring Conference.

 

VI/11. Conveni UdG/PostScriptum : Alumni UdG. S'ha signat el conveni entre la UdG i la seva associació d'antics estudiants que, des de la seva creació ha tingut el suport del Consell Social, que també acull la seva seu. El conveni pretén promoure la participació dels estudiants en les activitats acadèmiques de tota mena (culturals, científiques, solidàries, etc.) a fi que aquest col·lectiu també sigui partícip de la projecció externa de la Universitat. Per això, la Universitat durà a terme i impulsarà totes aquelles actuacions que fomentin aquest objectiu i que li permetin acomplir amb la voluntat i compromís d’ajudar a la integració dels seus estudiants al mercat laboral, així com garantir la seva participació en les activitats d’extensió universitària

VI/11. Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat. El divendres 17 de juny es va celebrar, al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, l'acte de lliurament del 12a edició d'aquests premis que han assolit enguany un nou rècord de participació, amb 272 treballs elaboraqts per 279 estudiants de 87 centres d'ensenyament secundàri de les comarques gironines, l'Osonca, el Vallès Oriental i el Maresme.Treballs premiats.

VI/11. Estudi de la insercial laboral de la població titulada de les universitats catalanes. AQU Catalunya i els Consells Socials de les universitats catalanes, ha dut a terme la quarta enquesta d'inserció laboral dels seus graduats. La població de referència l'han formada els 28.616 graduats que van finalitzar els seus estudis el curs 2006-2007 al sistema universitari de Catalunya. L'estudi s'ha realitzat a partir d'una mostra d'16.182 graduats. Enquesta d'inserció laboral 2011: resultats per estudis (Universitat de Girona).

 

VII/11. Reducció del pressupost del Consell Social. El ple del Consell Social va aprovar una reducció del 20% (98.840€) en el seu pressupost per fer front a l'ajust que la reducció en les transferècnies públiques imposa a la Universitat de Girona, d'acord amb els criteris per a l'elaboració del pressupost de la UdG aprovats pel mateix Consell Social, atès el Pla de Sostenibilitat presentat per la rectora al Claustre Universitari i amb la voluntat de contribuir al manteniment de l'equilibri pressupostari de la institucio.

VII/11. Beques de Transferència i Innovació. Després d'un període de cinc edicions en el qual aquesta iniciativa singular ha mostrat la seva eficàcia, el Consell Social manté el cofinançament d'aquest projecte que vol potenciar a interrelació amb els sectors empresarials, enfortir els grups orientats a la transferència i especialment els membres de la Xarxa Tecnio, així com generar perfils universitaris orientats a la transferència i la innovació. Enguany, la convocatòria s'obre a 20 becaris, amb la inclusió de 4 beques per a les diferents unitats dels Serveis Tècnics de Recerca. Convocatòria.

 

IX/11. “Tempus Competence & University of Prishtina”. Destacats membres de la Universitat de Pristhina, Kosovo, única universitat pública del país, així com representants del Ministeri d’Educació i de l’Agencia d’Acreditació d’aquest país, es reuneixen a Girona en el marc del projecte europeu “Tempus Competence & University of Prishtina”. L’objectiu d'aquest projecte en el que participen també les universitats JA Joanneum de Graz (Àustria), Universitat d’Alacant i “La Sapienza” de Roma, és apropar la Universitat de Pristhina a l’espai europeu d’educació superior i a la planificació dels graus i màsters per competències. La reunió ha tingut lloc els dies 15 i 16 a la seu del Consell Social i ha aplegat més d'una vintena de representants de les institucions implicades. El president del Consell Social ha participat en la torbada amb un intervenció sobre la representació i la pratcipació de la societat en el govern de la universitat catalana.

 

X/11. Vicepresidència d'ACUP. L'assemblea de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) ha renovat la seva junta directiva. La nova junta directiva està formada pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau, com a president; per la rectora de la UAB, Anna Ripoll, com a vicepresidenta; pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, com a secretari; pel president del Consell Social de la UPC, Joaquim Boixareu, com a vicepresident segon; i pel president de Consell Social de la UdG, Albert Bou, com a vicepresident tercer.

 

XI/11. Projecte Rossinyol. Amb les festes d'inici celebrades a les diferents localitats, prop de 100 mentors ha iniciat la seva tasca dins el Projecte Rossinyol, enguany implantat a Girona, Lloret de Mar, Palamós, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà, Olot, Banyoles, Blanes i Sant Feliu de Guíxols.

XI/11. Projecte universitat-empresa ACUP/consells socials. La Junta directiva d’ACUP i els presidents dels consell socials va decidir en la seva darrera assemblea encomanar a les secretaris dels consells socials de les universitats catalanes i d’ACUP l’elaboració d’un informe sobre la relació entre universitat i empresa que serveixi per a un posterior contacte amb les organitzacions empresarials, amb l’objectiu de millorar aquesta relació

XI/11. Jornadas de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas. El secretari del Consell Social de la UdG ha participat en aquestes jornades, organitzades pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València i per la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas amb el tema "Los Consejos Sociales hacia el reto de la excelencia". Programa

XI/11. La inserció laboral dels universitaris : el seu encaix per competir en l'escenari internacional. El president del Consell Social ha prologat una de les ponències d'aquesta jornada organitzada per la Fundació Cercle d'Economia i AQU Catalunya amb l'objectiu de difondre a la societat els resultats de la 4a enquesta d'innserció laboral realitzada enguany i també obrir un debat sobre la integració els universitaris en el món empresarial com a valor per competir en l'escenari internacional. Programa.

 

XII/11. Becaris de Transferència i Innovació (BTI). S’ha endegat la sisena edició d’aquesta convocatòria de beques que vol reforçar la transferència del grups de recerca de la UdG, especialment la dels membres de la xarxa Tecnio i crear un perfil formatiu orientat a la transferència i a la innovació. Enguany, s’ha redefinit el programa de formació dels becaris, per a fer-la més aplicada i específica. Els becaris hauran d’elaborar un projecte de valorització relacionat amb el conveni amb empresa en el qual treballen o amb  l’expertesa del grup de recerca o unitat dels Serveis Tècnics de Recerca en el qual s’integren.