Portal de Docència

Projectes d’enfortiment

Projectes d'enfortiment

CAMPUS INTERNACIONAL DE L'AIGUA


Amb aquest projecte d'enfortiment, la Universitat de Girona es proposa potenciar i impulsar específicament els estudis relacionats amb l'aigua, des de les diferents perspectives que aporten les quatre actuacions en què s'ha compromès. 

 

 • Integració de l'IES Montilivi de formació professional al campus

En un íntim veïnatge físic amb el campus principal de la Universitat de Girona, el campus de Montilivi, hi ha un dels instituts d'educació secundària més grans de la demarcació territorial de Girona, i un dels més importants pel que fa a la formació professional. L'objectiu principal d'aquest projecte és la seva integració al campus de la UdG, de manera que ambdues institucions puguin aprofitar-se mútuament de les sinergies que hi ha i establir nous vincles.

En aquest projecte, la UdG també compta amb el suport i l'acompanyament de TRANS, consultoria del coneixement, amb l'objectiu de dur a terme les tasques necessàries per establir els diferents nivells de coordinació entre ambdues institucions en el disseny d'un projecte de formació compartida en les especialitats que es convingui, amb especial èmfasi en els àmbits vinculats amb l'aigua.

En aquests moments ja s'han dut a terme les primeres reunions, en què s'ha decidit fer una diagnosi de la situació i s'han fet propostes a curt termini en relació amb la Borsa de Treball de la UdG, els serveis compartits, els aularis, etc. 

 *   Projecte d'enfortiment de l'entorn UdG - Institut Montilivi en el

marc del Campus Internacional de l'Aigua H2G a Girona


 • Currículum vertical: singularització i millora dels estudis adaptats a l'espai europeu d'educació superior

La Universitat de Girona ha experimentat un increment del 16 % en el nombre d'estudiants de nou accés als estudis de grau durant el curs 2009-2010, una de les taxes de creixement més alta de les universitats públiques catalanes. L'aposta per la qualitat té com un dels seus objectius millorar la qualitat dels estudiants de nou accés i assegurar la qualitat de tots els processos involucrats en la gestió de la docència.
El projecte té dues línies d'actuació: la singularització dels estudis adaptats a l'EEES i un programa de suport a la qualitat docent. En concret, els objectius que es proposen són els següents:

 • Implantar plans d'acció tutorial en tots els centres en la línia dels que actualment ja estan funcionant amb èxit.
 • Implementar els sistemes d'assegurament de la qualitat en tots els estudis.
 • Utilitzar metodologies docents innovadores i actuacions dirigides a assegurar el coneixement d'una tercera llengua. 
 • Constituir i gestionar una xarxa d'empreses i institucions per al desenvolupament de les pràctiques externes.

En les línies marcades pels objectius anteriors, el projecte se centra en els dos aspectes següents:

Plans d'acció tutorial (PAT)

Comunicació internacional de màsters

 

 • Creació de l'Escola de Doctorat Internacional

  La Universitat de Girona disposa actualment de quaranta estudis de màster oficials, i cinc programes de doctorat, quatre dels quals tenen menció de qualitat. Dels programes de màster, set estan molt relacionats amb l’àmbit de l’aigua i donen accés al programa de doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat, amb menció de qualitat.

  La futura Escola de Doctorat Internacional organitzarà, juntament amb els programes de doctorat ja ofertats, un programa especial que vincularà els màsters amb el programa de doctorat abans esmentat i amb algunes de les línies de recerca de més impacte de la Universitat relacionades amb l’aigua: aigua, territori i sostenibilitat; ecologia de sistemes aquàtics; física ambiental; química analítica ambiental i enginyeria química i ambiental.    

  A més, l'Escola comptarà amb una secció transfronterera que serà la responsable de planificar i gestionar els màsters i doctorats fets en el marc del CEI transfronterer (4t projecte).
   
 • Planificació estratègica del CEI transfronterer
  En l'àmbit de les actuacions preparatòries de campus transfronterers, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Lleida (UdL) i dues universitats franceses, la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i la Universitat Pierre i Marie Curie (París VI) a través del seu Observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda, van signar a Girona el passat 22 de març de 2010 un conveni marc amb l'objectiu de sistematitzar, consolidar i enfortir una cooperació ja existent entre les nostres universitats a través de la creació d'un Campus d'Excel·lència Internacional Transfronterer "Pirineus-Mediterrània" en l'àmbit espanyol i un Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur transfronterer en l'àmbit francès, d'acord amb les legislacions i convocatòries vigents en ambdós països.

  Inclourà, com una de les seves accions inicials, l'establiment d'un corredor d'informació transpirinenc, que connecti els campus de les universitats consorciades i faciliti la comunicació transfronterera, per tal d'ajudar a coordinar les accions conjuntes i a establir polítiques conjuntes de gestió de sistemes d’informació.