Portal de Docència

Campus d'excel.lència internacional

Campus d'Excel·lència Internacional

 

El Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) és un programa del Ministeri d'Educació per a l’impuls i la modernització de la Universitat, que se centra a promoure col·laboracions entre universitats i altres institucions lligades als campus a fi de crear nuclis de coneixement. Aquests nuclis han d’afavorir la creació de treball, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial.

 

La Universitat de Girona s’incorpora al CEI a través d'un subprograma d'enfortiment que gira entorn d’un dels seus principals punts forts: la generació de coneixement i la seva difusió en l’àmbit temàtic de l’aigua.  


La proposta de la UdG, que ha estat aprovada en el marc de les accions d'enfortiment, es concreta en les actuacions següents: 

– Actuació 1: integració de l'Institut Montilivi de formació professional al Campus

– Actuació 2: currículum vertical: singularització i millora de la qualitat dels estudis adaptats a l'EEES

– Actuació 3: creació de l'Escola de Doctorat Internacional

– Actuació 4: planificació estratègica del CEI transfronterer

 

Dins l'apartat de projectes d'enfortiment trobareu una descripció de cada una d'aquestes actuacions.