Llengües a la UdG

Arguments - 2n semestre

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Montilivi-Dret -Nivell 0

llengues@udg.edu

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Enllaços

Cursos d'estiu juliol 2013

CURSOS INTENSIUS D'ESTIU ANGLÈS-FRANCÈS-ALEMANY
60 hores lectives
De l'1 al 26 de juliol 2013

MATRÍCULA TANCADA
(edat mínima per a poder-s'hi inscriure: 18 anys)

 
» Nivells que es fan (cliqueu sobre cada nivell per veure la informació complementària del curs: bibliografia, avaluació, objectius).

   Anglès B1  i  Anglès B2.1 (B2.1 = nivell mínim requerit en els estudis de GRAU)   -   Francès A2    -   Alemany A1  i  Alemany A2    

 

» Estudiants de grau de la UdG inscrits al nivell B2.1 d'anglès: si aproveu el curs, el requisit de coneixement d'una tercera llengua us quedarà acreditat automàticament en el vostre expedient.


» AULES cursos d'anglès
: els cursos d'anglès es faran a la Politecnica III (Montilivi). El dia 1 de juliol, a les 9.30 us heu d’esperar a l'entrada de l’Escola Politècnica i els professors us acompanyaran a l’aula                                 

Aula Alemany A1: aula 1B, nivell 1 de la Facultat de Dret

Aula Alemany A2: aula 1C, nivell 1 de la Facultat de Dret

Aula Francès A1: aula 1H, nivell 1 de la Facultat de Dret  


 

Informació general dels cursos

 

» Nombre d’hores: 60 hores presencials + 60 hores de treball autònom per part de l’alumne.

» Inici del curs: 1 de juliol                                  » Finalització: 26 de juliol. El dia 25, Sant Jaume, no hi haurà classe.

» Horari de les classes: de 9.30 a 13 h, de dilluns a divendres (hi haurà una pausa de 20 minuts).

» Examen final: 26 de juliol.

» Publicació de notes: 30 de juliol, a partir de les 12 h, en aquesta pàgina web.

» Revisió d'exàmens: 31 de juliol, de 10 a 12 h, Servei de Llengües (Dret-nivell 0), despatxos professorat.

» Estudiants de grau de la UdG: si aproveu el nivell B2.1, el requisit de coneixement d'una tercera llengua us quedarà acreditat automàticament en el vostre expedient.

» Certificats: es podran passar a recollir a la Secretaria del Servei de Llengües, de 9.30 a 13.30 h, els dies 1 i 2 d'agost o qualsevol
dia a partir del 2 setembre. Caldrà presentar el DNI.

» Preu estudiants oficials de la UdG del curs 2012-13 i personal UdG (PAS i PDI): 280,40 €

» Preu altres col·lectius i persones externes: 367,40 €

» Sistema de pagament: domiciliació bancària. Si no sou estudiants de la UdG, caldrà que faciliteu un número de compte en el
moment de fer la matrícula.

» Mínim estudiants/grup: 13. Si no s'arriba a aquest mínim, el curs s'anul·larà.       » Màxim estudiants/grup: 20

                    


                                   

» MATRÍCULA D'ANGLÈS tancada: del 3 al 31 de maig. Cal acreditar un certificat vàlid del nivell anterior.

Si no teniu cap certificat cal que feu la prova de nivell. Les proves de nivell d’anglès són presencials i les farem del 3 al 10 de MAIG, de 10 a 13.30h a les aules 5G i 5H de la Facultat de Dret. Únics dies! No cal demanar hora.                  

                                  Consulteu aquí la informació detallada del procediment de matrícula d'anglès » MATRÍCULA DE FRANCÈS I ALEMANY (nivells A1 i A2): del 3 de maig al 14 de juny. 

» Si no teniu cap coneixement de l'idioma, us podeu inscriure directament al nivell A1.

» Si teniu un certificat de nivell A1, us podeu inscriure directament al nivell A2.

Consulteu aquí els certificats que podeu presentar (n'heu de portar una còpia): Títols reconeguts per la UdG

» Si no teniu cap certificat reconegut per la UdG que us permeti matricular-vos directament al nivell A2, heu de fer un test de
nivell i una tutoria amb el professorat.

Test de nivell en línia (cliqueu per accedir-hi) Teniu 30 minuts de temps per fer-lo. El resultat que us donarà serà el nivell al qual us hauríeu d'inscriure. Amb aquest resultat heu de fer una tutoria amb el professorat.

• Tutories francès i alemany: del 6 al 10 de maig, de 10 a 13.30 h, al despatx 025 del Servei de Llengües. No cal demanar hora.
Un cop feta la tutoria ja us podreu matricular a la Secretaria del Servei.

A partir del 10 de maig, les persones que es vulguin matricular de Francès A2 o d'Alemany A2, i no tinguin el certificat del nivell A1,
hauran de fer el test en línia i enviar un correu electrònic a la coordinadora de l'idioma per concertar dia i hora per fer la tutoria.

Francès: beatriz.sanchez@udg.edu                                                                 Alemany: dankmute.pohl@udg.edu

Consulteu aquí el procediment de matrícula de francès i alemany 

Estudiants de la UdG: per poder-vos matricular heu de portar una còpia del full de la matrícula dels vostres estudis a la UdG
del curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari).


  

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ D'ANGLÈS si no teniu un certificat vàlid del nivell anterior  

Consulteu aquí els certificats que podeu presentar: Títols reconeguts per la UdG
 

» Període d'inscripció: del 3 al 31 de maig

» Prova de nivell:  abans de fer la matrícula heu de fer una prova de nivell

Les proves de nivell d’anglès les farem del 3 al 10 de MAIG, de 10 a 13.30h a les aules 5G i 5H de la Facultat de Dret. Únics dies! No cal demanar hora.

Un cop feta la tutoria ja us podreu matricular a la Secretaria del Servei de Llengües (Dret-nivell 0).

Estudiants de la UdG: per poder-vos matricular heu de portar una còpia del full de la matrícula dels vostres estudis
del curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari).  
 

A partir del 10 de maig no es podran fer proves de nivell ni tutories, només podrem matricular les persones que tinguin un certificat del nivell anterior vàlid a la UdG.

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                        

 

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ D'ANGLÈS si teniu un certificat vàlid del nivell anterior

Consulteu aquí els certificats que podeu presentar: Títols reconeguts per la UdG

 

» Si teniu un certificat de nivell A2, us podeu inscriure directament al nivell B1.

» Si teniu un certificat de nivell B1, us podeu inscriure directament al nivell B2.1  

 

Inscripció 

» Període, horari i lloc de matrícula: del 3 al 31 de maig, de 9.30 a 13.30 h. Secretaria del Servei de Llengües (Dret-nivell 0)

» Què cal portar per poder fer la inscripció:

• Estudiants de la UdG: una còpia del certificat d'anglès del nivell anterior i una còpia del full de la matrícula dels vostres estudis
 del curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari). 

• PAS i professorat de la UdG: una còpia del certificat del nivell anterior, el carnet de la UdG i un número de compte bancari.

• Externs: una còpia del certificat d'anglès del nivell anterior, el DNI i un número de compte bancari. 

 

També us podeu inscriure enviant un correu electrònic a llengues@udg.edu posant com a assumpte matrícula estiu 2013.
Cal que hi adjunteu el certificat del nivell anterior i que en el missatge feu constar les vostres dades (nom, cognoms, DNI,
telèfon i número de compte bancari si no sou estudiants de la UdG).
Els estudiants hi heu d'adjuntar, també, el full de matrícula dels vostres estudis a la UdG corresponent al curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari).
El PAS i el professorat hi heu de fer constar, també, el número de codi UdG (carnet UdG).

Un cop matriculats, us enviarem un correu de confirmació.  

 

» Estudiants de grau de la UdG que us inscriviu al nivell B2.1 d'anglès: si l'aproveu,  el requisit de coneixement d'una tercera llengua us quedarà acreditat automàticament en el vostre expedient.


 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA DE FRANCÈS i ALEMANY (nivells A1 i A2)

Període de matrícula francès i alemany: del 3 de maig al 14 de juny

» Si no teniu cap coneixement de l'idioma, us podeu inscriure directament al nivell A1.

» Si teniu un certificat de nivell A1, us podeu inscriure directament al nivell A2.  

Consulteu aquí els certificats que podeu presentar: Títols reconeguts per la UdG

 

Inscripció 
 

» Període, horari i lloc de matrícula: del 3 de maig al 14 de juny, de 9.30 a 13.30 h. Secretaria del Servei de Llengües (Montilivi-Dret-nivell 0),

» Què cal portar per poder fer la inscripció:

• Estudiants de la UdG: una còpia del certificat del nivell A1 (si us voleu inscriure al nivell A2) i el full de matrícula dels vostres estudis del curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari).

• PAS i professorat de la UdG: una còpia del certificat del nivell A1 (si us voleu inscriure alnivell A2), el carnet de la UdG i un número de compte bancari.

• Externs: una còpia del certificat del nivell A1 (si us voleu inscriure alnivell A2), el DNI i un número de compte bancari.


També us podeu inscriure, dintre del període de matrícula, enviant un correu electrònic a llengues@udg.edu posant com a assumpte matrícula estiu 2013. Cal que hi adjunteu el certificat del nivell A1 (si us voleu inscriure al nivell A2) i que en el missatge feu constar les vostres dades (nom, cognoms, DNI, telèfon i número de compte si no sou estudiants UdG). Els estudiants de la UdG hi heu d'adjuntar, també, el full de matrícula dels vostres
estudis del curs 2012-13 (grau, llicenciatura, diplomatura, doctorat o màster universitari). El PAS i el professorat de la UdG heu de fer constar, també, el número de codi UdG (carnet UdG).

Un cop matriculats, us enviarem un correu de confirmació.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

» Si no teniu cap certificat reconegut per la UdG que us permeti matricular-vos directament al nivell A2, heu de fer un test de
nivell i una tutoria amb el professorat.

• Test de nivell en línia (cliqueu per accedir-hi) Teniu 30 minuts de temps per fer-lo.El resultat que us donarà serà el nivell al qual us hauríeu d'inscriure. Amb aquest resultat heu de fer una tutoria amb el professorat. 

• Tutories francès i alemany: del 6 al 10 de maig, de 10 a 13.30 h, al despatx 025 del Servei de Llengües. No cal demanar hora.
Un cop feta la tutoria ja us podreu matricular a la Secretaria del Servei. 
 

A partir del 10 de maig, les persones que es vulguin matricular de Francès A2 o d'Alemany A2 i no tinguin el certificat del nivell A1,
hauran de fer el test en línia i enviar un correu electrònic a la coordinadora de l'idioma per concertar dia i hora per fer la tutoria.

Francès: beatriz.sanchez@udg.edu                                                    Alemany: dankmute.pohl@udg.edu