Llengües a la UdG

Catala per a no catalanoparlants - 2n Semetre

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h
Agost: tancat

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


Enllaços

Català per a nouvinguts

CURSOS 2012-13  PRIMER SEMESTRE 

Cursos virtuals tutoritzats a través de la plataforma Parla.cat

Parla.cat és un entorn virtual d'aprenentatge a través del qual les persones interessades en la formació de llengua catalana poden seguir cursos de quatre nivell diferents (bàsic, elemental, intermedi i suficiència). S'hi poden trobar vídeos, àudios, jocs, activitats amb animació, glossaris, transcripcions i un espai de contingut lúdic i cultural. Els aprenents, a més poden interactuar en xats i fòrums amb els altres membres de la comunitat.

Els cursos que ofereix el Servei de Llengües Modernes a través del Parla.cat consisteixen en una formació virtual equivalent a unes 60h de dedicació de l'estudiant, amb el guiatge d'un professor tutor, més 10 sessions presencials a la pràctica de l'expressió oral.

Un cop finalitzats els cursos del Parla.cat, l'alumnat haurà assolit els coneixements necessaris per optar a les proves oficials de la CIFOLC que s'organitzen de manera presencial.

 

CATALÀ NIVELL BÀSIC 
nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües

(equivalència oficial del nivell A bàsic)


DADES DEL CURS: 

Destinataris: alumnat, professorat i personal de mobilitat de la comunitat universitària

Professora: Mar Anton

Curs virtual de 60 h amb tutorització a través de la plataforma del  Parla.cat, més 15 h  presencials (resolució de dubtes i conversa).

1r semestre: inici classes: 9 d'octubre – finalització: 15 de gener

GRUPS I HORARIS 

MATRÍCULA: Del 4 al 27 de setembre al Servei de Llengües Modernes, Facultat de Dret, nivell 0

Què cal presentar en el moment de la matrícula:

  • Estudiants de la UdG: el full de matrícula dels estudis que estigueu fent a la UdG durant el curs 2012-13
  • Personal docent i investigador de la UdG: el carnet de la UdG o un document acreditatiu que formi part del personal acadèmic de la universitat

Preu:

  • Estudiants i Personal UdG: Gratuït, a partir de la 2a inscripció: 165€
  • Personal amb alguna vinculació amb la UdG (Parc Científic i Tecnològic): 165€

Sistema de pagament: Per domiciliació bancària. En el moment de fer la matrícula caldrà presentar el document d'identificació i un número de compte bancari per poder domiciliar l'import del curs.

La matrícula es tanca quan s'arriba a 16 inscrits/grup. Màxim alumnes/grup: 16, mínim: 5.            

ProgramaEnlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

NormativaEnlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web  (Aquesta normativa és per als cursos de B2, C1 i C2)

Amunt / Arriba / Top

 
CATALÀ NIVELL ELEMENTAL 
nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
(equivalència oficial del nivell A elemental)

DADES DEL CURS: 

Destinataris: personal de mobilitat de la comunitat universitària amb el títol d’A2

Professora: Mar Anton

Curs virtual tutoritzat de 60 h de dedicació de l'estudiant i 15 h presencials (resolució de dubtes i conversa)

GRUPS I HORARIS 

MATRÍCULA: Del 4 al 27 de setembre al Servei de Llengües Modernes, Facultat de Dret, nivell 0

Què cal presentar en el moment de la matrícula:

  • Estudiants de la UdG: el full de matrícula dels estudis que estigueu fent a la UdG durant el curs 2012-13
  • Personal docent i investigador de la UdG: el carnet de la UdG o un document acreditatiu que formi part del personal acadèmic de la universitat

Preu:

  • Estudiants, PAS, PDi i Personal amb alguna vinculació amb la UdG (Parc Científic i Tecnològic): 146,97€
  • Estudiants externs a la UdG: 280,40€
Sistema de pagament: Per domiciliació bancària. En el moment de fer la matrícula caldrà presentar el document d'identificació i un número de compte bancari per poder domiciliar l'import del curs.

La matrícula es tanca quan s'arriba a 16 inscrits/grup. Si hi ha més demanda obrirem un altre curs a finals d’octubre. Màxim alumnes/grup: 16 i mínim: 4             


Certificats: amb el 80 % d’assistència obligatòria, actitud a l’aula, lliurament d'activitats obligatòries i la superació de l’examen final s’expedirà el títol del curs Nivell A2 del Marc europeu comú de referència.  En cas de no aprovar aquest examen, no s'expedeix cap certificat, tampoc d'assistència al curs. 

 

ProgramaEnlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web

NormativaEnlla� a un altre web de la UdG / Enlace a otra web UdG / Link to another UdG web  (Aquesta normativa és per als cursos de B2, C1 i C2)

Amunt / Arriba / Top