Llengües a la UdG

Català per a catalanoparlants - 2n Semestre

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h
Agost: tancat

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


Enllaços

Català nivell superior 2n semestre

CURS 2011-12                   2n semestre    (febrer - juny 2012)     MATRÍCULA TANCADA          
 

                                  CATALÀ NIVELL SUPERIOR                        Programa
Nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
(equivalència oficial del nivell D a tots els efectes) 
Cursos semestrals de 60 hores, oberts a tothom
 

Matrícula: del 25 de gener al 10 de febrer 2012, de 9.30 a 13.30 h.

Lloc: Secretaria Servei de Llengües Modernes – Montilivi - edifici de Dret – planta baixa.
 

Què cal presentar per poder-vos matricular:

» Estudiants de la UdG: el full de matrícula dels estudis oficials que estigueu fent a la UdG durant el curs 2011-12. La domiciliació de l'import del curs la farem al número de compte que heu donat a la vostra facultat.

» PAS i professorat: carnet de la UdG.

» Externs: fotocòpia del títol, diploma o certificat oficial del nivell C o equivalent [podeu consultar les equivalències oficials en el punt 4 d'aquest document]. Un número de compte bancari per poder domiciliar l'import del curs.
 

La matrícula es podrà fer presencialment al Servei de Llengües, dintre del període i horari establerts, o enviant un correu electrònic a llengues@udg.edu. En el correu caldrà fer constar l'horari del curs que voleu fer (amb el codi n'hi ha prou) i les següents dades:

Membres UdG: nom i cognoms, DNI, el número de carnet UdG i un telèfon de contacte. Els estudiants hi haureu d'adjuntar escanejat el full d'inscripció dels estudis oficials que estigueu fent a la UdG durant el curs 2011-12.

Externs: nom i cognoms, DNI, telèfon i un número de compte bancari per poder domiciliar l'import del curs. Caldra adjuntar escanejat el títol del nivell C.

Només seran vàlids els correus que s'hagin enviat entre el 25 de gener i el 10 de febrer. Els correus incomplets o erronis seran desestimats. Un cop feta la matrícula, us enviarem un correu de confirmació.

No podrem matricular ningú que no porti o enviï la documentació que es demana en cada cas. No guardem places. No fem preinscripcions. La matrícula de cada grup es tanca quan es cobreixen les places disponibles (20/grup).
 

» Preus         Membres UdG: 146,97 €       ♦      Externs: 280,40 €

» Sistema de pagament: domiciliació bancària. La domiciliació es farà a partir del 2 de març.

L'import del curs no es retornarà en cas que l'alumne decideixi deixar el curs o no assistir a les classes. 


GRUPS                               Les aules són de la Facultat de Dret - Campus de Montilivi

 

CODI CURS

HORARI CLASSES

AULES 

PROFESSORA

 

441b

 dilluns i dimecres de 16 a 18   

 

 

    ANUL.LAT

442b

 dimarts i dijous de 10 a 12    

5G - Dret

 Mar Anton 

 Grup tancat

443b

 divendres de 15 a 19  

3G - Dret

 Roser Taulé


Grup tancat
 

444b

 divendres de 15 a 19  

1G - Dret

Mar Anton

Grup tancat

 


Inici curs: setmana del 13 de febrer                Finalització: última setmana de maig

Assistència mínima que es demana: 80% de les classes.

Màxim alumnes/grup: 20                    mínim: 15             

Examen oficial: cal fer el curs per poder-s'hi presentar. Hi ha 2 convocatòries/any: el 2n dissabte de febrer i el 2n dissabte de juny. La inscripció a l'examen és a part de la del curs i es fa al gener i al maig respectivament (els professors informaran de l'examen i de la seva inscripció als alumnes dels cursos). 
Taxes examen: 50 € 

Certificats: el certificat d'aquest curs és el títol que es lliura en aprovar l'examen oficial. En cas de no aprovar aquest examen no s'expedeix cap certificat, tampoc d'assistència al curs. 


Reconeixement de crèdits: els estudiants de grau de qualsevol especialitat i els estudiants de llicenciatura de Filosofia, Filologia Catalana, Filologia Hispànica i Filologia Romànica no podran reconèixer crèdits pel català nivell superior.