Portal de Docència

Beques i ajuts

Beques i ajuts

Beques i ajuts UdG
 •  Convocatòria d'ajuts a la comunicació d'experiències docents
    Termini de presentació de sol·licituds: 03/03/2011 - 30/05/2011
    Destinataris: personal docent i investigador de la UdG
    Cal adreçar la sol·licitud al Vicerectorat de Política Acadèmica
    Bases i escrit de sol·licitud: *
    Estat: oberta

 • Convocatòria d'ajuts per donar suport a la producció de materials docents
    Termini de presentació de sol·licituds: 03/03/2011 - 30/05/2011
    Destinataris: personal docent i investigador de la UdG
    Cal adreçar la sol·licitud al Vicerectorat de Política Acadèmica
    Bases i escrit de sol·licitud: *  
    Estat: oberta

 • Convocatòria d'ajuts al desenvolupament de plans d'acció tutorial
    Termini de presentació de sol·licituds: 03/03/2011 - 30/05/2011
    Destinataris: centres docents de la UdG
    Cal adreçar la sol·licitud al Vicerectorat de Política Acadèmica
    Bases i escrit de sol·licitud: *
    Estat: oberta
  
Beques i ajuts AGAUR  
Beques i ajuts del Ministeri d'Educació

 

Altres ajuts