Portal de Docència

Professorat

Professorat

 

Si bé tot el Portal de Docència de la Universitat de Girona s'adreça essencialment al seu personal docent i investigador, aquí es recull informació específicament referida a convocatòries de beques i ajuts adreçades al professorat en el marc del desenvolupament de les seves activitats docents:

  • producció de materials
  • presentació a congressos
  • activitats d'innovació docent
  • activitats de millora de l'actuació docent
  • mobilitat
  • ...

Trobareu la informació dels ajuts classificada segons l'organisme que els convoca.