Portal de Docència

Recursos

Recursos

En el procés d'adaptació a l'EEES, la Universitat de Girona ha apostat per un model de docència al qual s'ha incorporat el concepte de competència com a element clau en el desenvolupament de la docència i en què la planificació, el desenvolupament de l'activitat docent i l'avaluació desemboquen en un procés cíclic de revisió i millora. 

Cicle docent
 
Les plataformes de gestió i organització per les quals ha apostat la Universitat de Girona com a eines de suport en cada un d'aquests apartats són les següents: 
  1. Planificació: mòdul de disseny de l'assignatura
  2. Docència: plataforma Moodle
  3. Avaluació: qualificador de la plataforma Moodle

En els ítems del menú d'aquest apartat trobareu alguns recursos i ajudes que us poden ser d'utilitat en el desenvolupament de la vostra tasca docent, en els diferents processos que intervenen en el model de docència. Es refereixen a aspectes de formació, documents teòrics sobre diferents aspectes de la docència i altres serveis que us poden ser útils.

Es pot obtenir una ajuda més personalitzada en relació amb els processos de planificació i disseny de la docència (assignatures, mòduls, titulacions) acudint al Programa de Suport a la Qualitat Docent.